Kontakty

Nositel ITI OA:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc

kontaktní adresa: budova NAMIRO, 4. patro, Palackého 14, Olomouc

Kontaktní email: iti@olomouc.eu

Sekretariát řídicího výboru ITI:
Odbor dotačních projektů
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 672
e-mail: mmol.odp@olomouc.eu

Vedoucí odboru dotačních projektů:
Ing. Radovan Sítek
tel.: 588 488 670
mobil: 724 245 696
e-mail: radovan.sitek@olomouc.eu

Vedoucí oddělení dotačních titulů a strategie ITI, manažer ITI:
Ing. Aleš Martinec
tel.: 588 488 686
mobil: 721 472 431
e-mail: ales.martinec@olomouc.eu

Tematičtí koordinátoři: 

Bc. Petr Kolář (vzdělávání, památky)
tel.: 588 488 689
mobil:731 695 760
e-mail: petr.kolar@olomouc.eu

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (mobilita, životní prostředí)
tel.: 588 488 688
mobil: 733 610 534
e-mail: petr.kladivo@olomouc.eu

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 773
mobil: 721 740 460
e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu

Ing. Lucie Hartenbergerová (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 678
mobil: 731 695 498
e-mail: lucie.hartenbergerova@olomouc.eu

Zprostředkující subjekt ITI OA:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc

kontaktní adresa: budova  NAMIRO, 2. patro, Palackého 14, Olomouc

Vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI: 
Ing. Božena Nerušilová 
tel.: 588 488 761 
mobil: 731 662 572 
e-mail:  bozena.nerusilova@olomouc.eu

Projektoví manažeři:

Ing. Jana Římská 

tel.: 588 488 762
mobil: 731 662 574
e-mail:  jana.rimska@olomouc.eu

Ing. Kamila Říhošková Winterová
tel.: 588 488 763
mobil: 734 785 287
e-mail:  kamila.rihoskova@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace