Česko-polská spolupráce pokračuje

04.11.2021

Česko-polská spolupráce v rámci projektu Společně pro rozvoj aglomerací II umožnila zástupci Olomoucké aglomerace Mgr. Petru Kladivovi pracovní stáž na druhé straně hranice v Opolské aglomeraci. Zástupce naší aglomerace v termínu 15. – 22. 8. 2021 navštívil Opolské vojvodství a navázal tak na stáže realizované v předcházejícím projektu, které prohloubily spolupráci aglomerací. Obě aglomerace realizují tzv. integrované strategie (ITI), prostřednictvím kterých čerpají na klíčové a strategicky významné projekty finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich spolupráce tak umožňuje sdílet dobrou praxi v oblasti realizace strategie.

Statutární město Olomouc v současnosti finišuje implementaci Strategie ITI období 2014-2020 a aktivně se připravuje na období nové, tedy 2021-2027. Opolská aglomerace řeší obdobné záležitosti a právě z tohoto důvodu byla uskutečněna zahraniční stáž zástupce OA. Během jeho 8 denního pobytu byla zhodnocena dosavadní realizace projektu Společně pro rozvoj aglomerací 2020+, byl navržen program studijní cesty zástupců implementační struktury ITI Opolské aglomerace do Olomouce v měsíci říjnu, zástupce OA se seznámil s realizovanými integrovanými projekty zahraničních kolegů přímo v terénu, došlo také na přípravu integrovaných strategií pro nastávající plánovací období 2021+ a v neposlední řadě byly navrženy potenciální společné přeshraniční projekty realizované na území daných aglomerací. Kromě řádných pracovních záležitostí měl na této stáži zástupce OA možnost poznat město Opole a jeho kulturní dědictví.

Olomoucká aglomerace zástupcům Opolské aglomerace za pozvání, uspořádání zajímavého programu a sdílení svých zkušeností a podnětů tímto děkuje.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace