Studijní cesta zástupců Opolské aglomerace do Olomoucké aglomerace

04.10.2021

V období 6. - 8. 10. 2021 navštíví Olomouckou aglomeraci zástupci Opolské aglomerace v rámci kooperačního projektu Společně pro rozvoj aglomerací II (Aglomerations4Bordelands II) financovaného prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Studijní cestu pořádá ve spolupráci Olomoucká aglomerace, Statutární město Olomouc, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy a Sdružení obcí Opolské aglomerace.

 

Studijní cesty se za polskou stranu zúčastní představitelé měst z Opolské aglomerace a zástupci Opolské aglomerace. Za českou stranu se zúčastní zástupci Olomoucké aglomerace a další její představitelé například Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora Statutárního města Olomouce, Ing. Petr Měřinský, primátor Statutárního města Přerova, Viktor Kohout starosta města Litovel, Ing. Pavel Kuba, starosta města Mohelnice a další. Celý seznam zúčastněních včetně obsahu návštěvy najdete v Rámcovém studijním programu.

 

Součástí programu je navštívení a prohlídka měst Olomoucké aglomerace a seznámení se s jejich primátory a starosty. Cesta odstartuje komentovanou prohlídkou města Přerova a prezentací Plánu udržitelné městské mobility Přerova. Následný přesun do Tovačova zahrne prohlídku tovačovského zámku. Druhý den odstartuje návštěvou Kaple Božího Těla, kde proběhne Prezentace Plánu udržitelné mobility Brněnské i Opolské metropolitní oblasti s následnou diskusí o možnostech mezinárodní spolupráce ve vybraných oblastech. V odpoledních hodinách proběhne prohlídka historické radniční budovy v Litovli a Prohlídka města Mohelnice spojená s ukázkou integrovaných projektů realizovaných městem (dopravní terminál v Mohelnici, revitalizace přednádražního prostoru, zelené střechy na veřejných budovách). Akci ukončí návštěva a představení Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.

Potenciálem vzájemné spolupráce je oblast krizového řízení - sjednocení evropských metodik a optimalizace postupů v případě ohrožení měst – řešení environmentálních rizik. Dále rozvoj bezpečnosti v dopravním provozu - vybudování aglomeračního centra zaměřeného na dopravní výuku nebo také zbudování centra vodních sportů v Turawě - na Velkém Turawském jezeře za účelem vzdělávání, pořádání sportovních akcí a rozvoje turismu v oblasti.

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace