VÝZVA: Mapování projektů v území ITI Olomoucké aglomerace na boj s COVID-19

08.04.2020

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyzývá z pověření českých ministerstev všechny partnery v území (města, obce, firmy, vysoké školy apod.) ke zmapování projektů, které by mohly pomoci s bojem a vyrovnáním se s následky pandemie COVID-19.

Řídicí orgány operačních programů, ve spolupráci s Evropskou komisí, provádí realokaci finančních prostředků, jež by měly směřovat do opatření vztahujících se k pandemii COVID-19. Pokud vás napadá jakýkoliv projekt, který může pomoci k zastavení šíření viru nebo řešení jeho následků, prevence apod., neváhejte se na nás obrátit. ITI Olomoucké aglomerace se následně s ministerstvy pokusí zajistit na potřebné projekty dotační prostředky.

Typově se jedná o projekty, které směřují například do oblasti zdravotní péče, telemedicíny, vzdělávání a e-learningu, podpora nejmenších, malých a středních podniků, projekty v oblasti sběru nebezpečného zdravotnického odpadu atd.

Vaše projektové záměry můžete vyplnit na následujícím odkazu: https://1url.cz/dzoWJ

V případě dotazů se můžete obrátit na některého z našich tematických koordinátorů.  

Kontaktními osobami pro vás jsou:

Bc. Petr Kolář (veřejný sektor)
Mobil: 731 695 760
e-mail: [email protected]
 
Bc. Ondřej Lakomý (soukromý sektor)
Mobil: 721 740
e-mail: [email protected]
 
 
Děkujeme vám za spolupráci a případné sdílení informace.

Tým ITI Olomoucké aglomerace

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace