35. jednání Řídicího výboru ITI OA

17.01.2020

Dne 15. 1. 2020 se uskutečnilo 35. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval vyhodnocením projektových záměrů předložených do výzev č. 48 (Potenciál), č. 49 (Inovace – Inovační projekt) č. 52 (Aplikace) a č. 57 (Technologie) nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Následně byla členům ŘV představena Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2019. Členové ŘV také projednali Žádost ITI Plzeň o přesun uvolněné/nevyužité alokace ve SC 1.4 OPD (Tramvajové tratě).

Dalším bodem programu byla změna č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace, jež spočívá v přesunu nedočerpaných finančních prostředků z roku 2019 k čerpání do roku 2020 a dalších let, snížení alokace OP VVV, OPZ a OPD a přesunu alokace mezi jednotlivými opatřeními v rámci SC1.2 IROP.

Členům ŘV byly také představeny Projektové fiche a integrovaná řešení pro ITI 2021–2027, vymezení území Olomoucké aglomerace v novém programovém období a informace ze VII. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020.

Na jednání byly mimo jiné schváleny změny ve složení pracovních skupin pro realizaci Strategie ITI OA 2014–2020 č. 1 „Vzdělávání“ a č. 2 „Zaměstnanost a trh práce“ a změny v integrovaných projektech.

Další jednání ŘV se uskuteční 19. 2. 2020 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace