Poslední možnost podnikatelů získat finance

27.01.2020

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má možnost vyhlásit poslední výzvy v oblasti podpory Aplikace, Inovace – Inovační projekt a Potenciál.

Kontaktujte nás do 31. ledna 2020

Výzvy budou vyhlášeny pouze na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Na co budou výzvy zaměřené?

Obsahová stránka výzev by měla zůstat ve stejné podobě jako u předchozích výzev. Podmínky již ukončených výzev byly následující:

U programu Aplikace budou způsobilými výdaji zejména mzdy zaměstnanců, náklady na nástroje, přístroje, vybavení a materiál potřebný k vývoji nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

S dotačním programem Inovace – Inovační projekt bude možné zafinancovat například technologie, stavby či software pro inovované výrobky, které se budou uvádět do výroby a následně na trh.

S programem Potenciál si podnik bude moci pokrýt výdaje spojené s vybudováním podnikového výzkumného a vývojového zázemí či jeho vybavení.

Kdo bude moci žádat o dotaci?

O finanční prostředky budou moci žádat podniky splňující definici malých a středních podniků s minimální dvouletou historií. Podporu lze poskytnout také velkým podnikům, avšak jejich projekty musí mít významný pozitivní dopad na životní prostředí anebo musí být realizovány ve spolupráci s malými a středními podniky či výzkumnou organizací.

Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, které budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

Co jsou Integrované teritoriální investice?

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké aglomerace při využití finančních zdrojů z více operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci zapojení se do přípravy a realizace programu, který vede k rozvoji území na základě místního přístupu. Proč čerpat finanční prostředky přes ITI se dozvíte v článku zde.

Výzvy budou vyhlášeny pouze na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s konzultací Vašich předběžných projektových záměrů na tel. čísle 721 740 460 či emailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu, a to DO 31. LEDNA 2020. 

Kontakt pro více informací:                                            

Bc. Ondřej Lakomý
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce, Odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu
 
Ing. Lucie Hartenbergerová
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce, Odbor dotačních projektů
Mobil: +420 731 695 498
Lucie.hartenbergerova@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace