Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace

Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

Plánované termíny následujících jednání Řídicího výboru ITI OA:

 • 28. 4. 2021
 • 26. 5. 2021
 • 23. 6. 2021

vždy ve 13 hodin

Členové s hlasovacím právem

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce
 • JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora SMOl
 • Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora SMOl
 • Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora SMOl 
 • Petr Macek, člen Zastupitelstva města Olomouce
 • Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
 • Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora statutárního města Prostějova
 • Ing. Petr Měřínský, primátor statutárního města Přerova
 • Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora statutárního města Přerova
 • Mgr. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Mgr. Dalibor Horák, náměstek hejtmana, radní města Uničova
 • Jiří Kudláček, starosta města Hranic
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., prorektor pro strategii vědy a výzkumu
 • Ing. Marek Podlaha, předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje
 • Helena Chalánková, ředitelka okresní hospodářské komory V Prostějově
 • Ing. Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva DPMO, a.s. 
 • Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 
 • Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk
 • Viktor Kohout, starosta města Litovel
 • Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města Lipník nad Bečvou
 • Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D., nevolněný člen Rady Olomouckého kraje 

Řídicí výbor pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

Složení Řídícího výboru ITI OA pro přípravu strategie bylo schváleno na jednání Rady města Olomouce konané dne 09.06.2014, jeho činnost byla ukončena schválením strategie ITI OA v ZMO dne 16.12.2015:

Členové s hlasovacím právem

 • doc. Mgr. Antonín Staněk, PH.D., primátor statutárního města Olomouce
 • JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl
 • RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora SMOl
 • Zástupce statutárního města Prostějova
 • Mgr. Vladimír Puchalský, primátor statutárního města Přerova
 • Zástupce středních a menších měst v Olomoucké aglomeraci (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov)
 • Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Členové se statutem hosta*

 • RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D, náměstek primátora SMOl
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Ing. František Winter, předseda Krajského sdružení MAS ČR Olomouckého kraje
 • Ladislav Števanka, předseda SMS ČR – Olomoucký kraj
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Richard Koubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Zástupce arcibiskupství olomouckého

* Členové Řídicího výboru ITI OA se statutem hosta budou na jednání přizváni dle potřeby projednání daného tématu.

Pozn.: Jednání Řídicího výboru ITI OA se účastní rovněž vedoucí odboru dotačních projektů, manažer ITI,tematičtí koordinátoři, případně další pracovníci podílející se na zpracování podkladů pro jednání.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace