Pracovní skupiny

Pracovní skupiny pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

V rámci realizace strategie došlo ke změně rozdělení pracovních skupin ze tří na šest, tato změna nastala z důvodu potřeby užšího tematického zaměření pracovních skupin, tím také došlo ke snížení počtu členů, které zajistí pružnější a efektivnější řešení úkolů. Strategické cíle reflektují následující pracovní skupiny:

SC 1 - Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce:

 • Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ (v gesci tematického koordinátora Petra Koláře)

 • Pracovní skupina 2: ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE (v gesci tematického koordinátora Ondřeje Lakomého)

SC 2 - Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:

 • Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM (v gesci tematického koordinátora Ondřeje Lakomého)

SC 3 - Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí:

 • Pracovní skupina 4: MOBILITA (v gesci tematického koordinátora Petra Kladivo)

 • Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v gesci tematického koordinátora Petra Kladivo) 

 • Pracovní skupina 6: PAMÁTKY (v gesci tematického koordinátora Petra Koláře)

Řídicí výbor ITI OA pro realizaci strategie na svém 3. zasedání dne 26. 9. 2016 schválil následující složení pracovních skupin (ŘV ITI 10.4.2017 upravil složení pracovních skupin) - jedná se o členy pracovních skupin s hlasovacím právem: 

Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

RNDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora

(PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství – náhradník)

2.

St. m. Prostějov

PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný radní - ČLEN ŘV ITI

(Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPv – náhradník)

3.

St. m. Přerov

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

4.

Zástupce malých a středních měst

Bc. Jiří Urbášek, DiS., zástupce vedoucího odboru kultury, školství a sportu města Uničova

5.

KÚOK

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství, sportu a kultury

6.

UPOL

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání

7.

Národní institut

pro další vzdělávání

Mgr. Dušan Vitoul, vedoucí pracoviště NIDV Olomoucký kraj, metodik pro vzdělávání, zajišťuje vazbu na MAPy

8.

Zástupce za podnikatelský sektor

Anežka Kramářová, DiS., zástupce KHK OK

Pracovní skupina 2: ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

Ing. Jiří Doležel, vedoucí oddělení hospodářského rozvoje

(Bc. Miroslav Petřík, neuvolněný člen RMO – náhradník)

2.

St. m. Prostějov

Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky

(Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí Odboru sociálních věcí MMPv – náhradník)

3.

St. m. Přerov

PhDr. Jiří Pospíšil, poradce v oblasti zaměstnávání, OSVČ

4.

Zástupce malých a středních měst

Michaela  Škrobánková, ředitelka Hranické rozvojové agentury

5.

KÚOK

Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

6.

UPOL

Mgr. Ondřej Kučera, prorektor pro organizaci a rozvoj

7.

Úřad práce

Ing. Jiří Šabata, krajská pobočka – ČLEN ŘV ITI

8.

Svaz průmyslu a dopravy

Mgr. Richard Koubek, regionální manažer

9.

Krajská hospodářská komora OK

Anežka Kramářová, DiS.

10.

Czechinvest

Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky

Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora – ČLEN ŘV ITI

(Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů MMOl– náhradník)

2.

St. m. Prostějov

Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPv

(RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátorky – náhradník)

3.

St. m. Přerov

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora – ČLEN ŘV ITI

4.

Zástupce malých a středních měst

Mgr. Miroslav Raindl, zastupitel, město Hranice

5.

KÚOK

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

6.

UPOL

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., prorektor pro transfer technologií – ČLEN ŘV ITI

7.

Czechinvest

Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky

8.

Olomoucký klastr inovací

Mgr. Marek Vaculík, projektový manažer

9.

OK4Inovace

Kamil Krč, MBA, ředitel sdružení

Pracovní skupina 4: MOBILITA

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora - ČLEN ŘV ITI

(Ing. Martin Luňáček, odbor koncepce a rozvoje MMOl – náhradník)

2.

St. m. Prostějov

PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný radní - ČLEN ŘV ITI

(Ing. Kamil Janeček, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic MMPv – náhradník)

3.

St. m. Přerov

Ing. Ondřej Svák, inženýr železniční dopravy

4.

Zástupce malých a středních měst

Ing. Pavel Hodulák, cyklokoordinátor a projektový manažer, Uničov

5.

KÚOK

Ing. Pavel Krupa, oddělení silničního hospodářství

6.

KIDSOK

Bc. Richard Janků, marketingový specialista 

7.

DPMO

Ing. Pavel Zatloukal, dopravně-provozní náměstek

Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

Bc. Miroslav Petřík, neuvolněný člen RMO – ČLEN ŘV ITI        

(RNDr. Jana Matzenauerová – vedoucí oddělení  odpadového hospodářství a péče o prostředí OŽP MMOl - náhradnice)

2.

St. m. Prostějov

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky

(Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města MMPv – náhradník)

3.

St. m. Přerov

Ing. Pavel Juliš, město Přerov, vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu

(Ing. Vladimír Holan, radní – náhradník)

4.

Zástupce malých a středních měst

Mgr. Antonín Kostrůnek, vedoucí odboru životního prostředí Šternberk

5.

KÚOK

Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Pracovní skupina 6: PAMÁTKY

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

St. m. Olomouc

RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora – ČLEN ŘV ITI

(Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů MMOl – náhradník)

2.

St. m. Prostějov

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky

(Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv – náhradník)

3.

St. m. Přerov

Mgr. Zdeněk Schenk, člen zastupitelstva města, archeolog, zaměstnanec Muzea Komenského v Přerově

4.

Zástupce malých a středních měst

Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberka

5.

KÚOK

Mgr. Pavlína Gwuzdová, oddělení stavebního řádu a památkové péče

6.

Zástupce církve

Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké, projektový manažer

7.

NPÚ ÚOP v Olomouci

Mgr. František Chupík Ph.D., ředitel NPÚ ÚOP v Olomouci

8.

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

 

Pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

Přípravu strategie zajišťoval pracovní tým složený ze zástupců magistrátů měst Olomouce, Prostějova a Přerova a externí zpracovatel strategie.

Na jednání Rady města Olomouce konaném dne 18. 11. 2014 bylo schváleno vytvoření 3 pracovních skupin (v aktualizovaném složení) zaměřených na jednotlivé problémové oblasti  ITI.

Pracovní skupiny hrály významnou roli jak při zpracování strategie ITI.

 

Pracovní skupina pro prioritní oblast 1 - Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce:

(brownfields, podnikatelské zóny, rozvoj místního podnikání, vzdělávání, trh práce, sociální oblast)

Předseda: Ing. Petr Měřinský (náměstek primátora statutárního města Přerova)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor evropských projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor evropských projektů)
 • Ing. Iva Hubálková (odbor evropských projektů)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Jiří Doležel (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Veronika Pudelová Voltnerová (odbor koncepce a rozvoje)
 • PhDr. Hana Fantová (odbor školství)
 • Mgr. Bc. Michal Majer (odbor sociálních věcí)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (Krajský úřad)
 • Mgr. Ondřej Večeř (Krajský úřad)
 • Radek Pospíšilík (člen Rady města, Přerov)
 • Mgr. Romana Pospíšilová (odbor sociálních věcí a školství, Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Jitka Vystavělová (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Veronika Hyblová (odbor školství a kultury a sportu, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D (proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání UPOL)
 • Mgr. Ondřej Kučera (Prorektor pro organizaci a rozvoj UPOL)
 • Ing. Jiří Šabata (ředitel krajské pobočky Úřadu práce)
 • Ing. Michal Langoš (Úřad práce Přerov)
 • Ing. Věra Crhanová (Úřad práce Prostějov)
 • Zástupce úřadu práce Olomouc
 • Anežka Kramářová, DiS. (KHK OK)
 • Ing. Jaroslav Havelka, (OHK Olomouc)
 • Helena Chalánková (OHK Prostějov)
 • Ing. Andrea Hošťálková (OHK Přerov)
 • Zástupci hlavních zaměstnavatelů
 • Ing. Lenka Gondová (ředitelka regionálni kanceláře Czechinvest)
 • Kamil Krč, MBA (OK4Inovace)
 • Roman Chlopčík (konzultant v oblasti trhu práce)
 • Mgr. Richard Koubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Pracovní skupina pro piroritní oblast 2 - Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:

(inovace, výzkum a vývoj)

Předseda: RNDr. Ladislav Šnevajs (náměstek primátora statutárního města Olomouce)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor evropských projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor evropských projektů)
 • Ing. Iva Hubálková (odbor evropských projektů)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Jiří Doležel (odbor koncepce a rozvoje)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Bc. Pavel Pustina (Krajský úřad)
 • Ing. Petr Měřínský (náměstek primátora, Přerov)
 • Ing. Hana Štěpanovská (Obchodní akademie a jazyková škola s právem SJZ, nominovaná radou města Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Jitka Vystavělová (odbor rozvoje a investic, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • Ing. Jiří Herinek (VTP UP)
 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (Prorektor pro transfer technologií UPOL)
 • Mgr. Ondřej Kučera (Prorektor pro organizaci a rozvoj UPOL)
 • Anežka Kramářová, DiS. (Krajská hospodářská komora)
 • Ing. Jaroslav Havelka, (OHK Olomouc)
 • Helena Chalánková (OHK Prostějov)
 • Ing. Andrea Hošťálková (OHK Přerov)
 • Mgr. Marek Vaculík (Olomoucký klastr inovací)
 • Zástupci hlavních zaměstnavatelů
 • Kamil Krč, MBA (OK4Inovace)
 • Mgr. Richard Koubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (proděkan, Pedagogická fakulta UP)
 • Ing. Edita Baklíková (zástupce za MVŠO)

 

Pracovní skupina pro prioritní oblast 3 - Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí:

(komunikace a dopravní dostupnost, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství, kvalita prostředí, cestovní ruch, MHD, cyklostezky)

Předseda: PaedDr. Jaroslav Šlambor (radní statutárního města Prostějova)

Zástupci MMOl

 • Ing. Radovan Sítek (odbor evropských projektů)
 • Ing. Aleš Martinec (odbor evropských projektů)
 • Mgr. Karin Vykydalová (oddělení cestovního ruchu)
 • Ing. Marek Černý (odbor koncepce a rozvoje)
 • Ing. Martin Luňáček (odbor koncepce a rozvoje)
 • RNDr. Petr Loyka, CSc. (odbor životního prostředí)
 • Ing. Stanislav Losert (cyklokoordinátor)

Zástupci KÚOK, PV a PR

 • Ing. Radek Dosoudil (Krajský úřad)
 • Zástupce kraje dle prioritní oblasti (např. doprava, odpady)
 • Ing. Antonín Prachař (Přerov)
 • Ing. arch. Jan Horký (člen Rady města, Přerov)
 • Ing. Tomáš Tužín (člen Zastupitelstva města, Přerov)
 • Ing. Alice Kutálková (nominovaná Radou města Přerov)
 • Ing. Roman Švarc (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Kamil Janeček (odbor rozvoje a investic, Prostějov)
 • Ing. Martina Cetkovská (odbor životního prostředí, Prostějov)
 • Ing. Jaroslav Chromek (odbor správy a údržby majetku města, Prostějov)
 • Ing. Václav Lužný (stavební odbor, Prostějov)

Externí spolupracovníci

 • Ing. Vladimír Menšík (Dopravní podnik města Olomouce)
 • Ing. Petr Smítal (Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy)
 • Zástupce koordinátora IDSOK

 

Na jednání všech pracovních týmů/podskupin bude účasten externí zpracovatel strategie ITI.

Složení Řídicího výboru ITI i Pracovních skupin může být v průběhu času upraveno např. na základě povinností vyplývajících z finálně schválených metodických pokynů či na základě potřeby zapojení dalšího partnera.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace