Operační programy ITI

Na realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace budou rezervovány finanční alokace z těchto operačních programů:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace