Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídicího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

 

Vyhlášené výzvy ZS v rámci IROP:

ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - IV

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace

Nyní není vyhlášena žádná výzva. 

Vyhlášené výzvy ŘO OP VVV pro ITI

Nyní není vyhlášena žádná výzva. 

 

Ukončené výzvy:

1. - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

8. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

9. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

10. výzva ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

11. výzva ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. 

12. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – II. 

Revize 12. výzvy - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL II.- změna k 14. 3. 2018   

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II.  

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II. - změna k 1. 11. 2018  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI - změna k 8. 8. 2018  

15. výzva VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY -III.  

16. výzva – ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ - II. 

17. výzva – ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - III. 

17. výzva – ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - III. - změna k 10. 12. 2018 

18. výzva – ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - III. 

19. výzva – ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ II.  

20. výzva – VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - IV 

21. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY - III.  

21. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY III. - změna k 6. 5. 2019  

22. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI- II.  

23. výzva – POŘÍZENÍ VOZIDEL PRO PŘEPRAVU OSOB  

24. - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - V.

24. - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - V. - změna k 19. 6. 2020

OP PIK výzva č. 01_19_298, 01_19_299, 01_19_300, 01_19_301 Služby infrastruktury II

OP PIK výzva č. 01_19_249  Technologie II 

OP PIK výzva č. 01_19_266 Potenciál, II. výzva

OP PIK výzva č. 01_19_267 Inovace - Inovační projekt, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_19_274 Aplikace, II. výzva 

Příručka k realizaci OŘ pro Příjemce - 20. 2. 2019

OP PIK výzvy č. 01_18_269, 01_18_270, 01_18_271, 01_18_272 SPOLUPRÁCE - KLASTRY , I. výzva 

OP PIK výzva č. 01_18_258 ŠKOLICÍ STŘEDISKA, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_18_257 NEMOVITOSTI, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_17_173; 01_17_166 APLIKACE, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_162 POTENCIÁL, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_157 INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_124 INOVACE - PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, I. výzva 

OP PIK výzva č. 01_017_142 SLUŽBY INFRASTRUKTURY, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_119  ŠKOLICÍ STŘEDISKA, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_118  NEMOVITOSTI, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_117 TECHNOLOGIE, I. výzva

OP VVV výzva č. 2_17_048 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI

OP VVV výzva č. 2_17_049 DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE PRO ITI 

OP VVV Výzva č. 02_18_069 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI II

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA)hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace ze dne 8.6.2017, Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace