Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídicího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

 

Vyhlášené výzvy ZS v rámci IROP:

1. výzva - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Revize 1. výzvy - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - 26. 1. 2018 

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II.

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II. - změna k 1. 11. 2018  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI - změna k 8. 8. 2018  

17. výzva – ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL -  III. 

19. výzva – ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ II.  

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace

Aplikace, I. výzva

INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, I. výzva 

Školicí střediska, II. výzva 

Nemovitosti, II. výzva 

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP VVV pro ITI

Zatím není vyhlášena žádná výzva. 

 

Ukončené výzvy:

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

8. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

9. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

10. výzva ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

11. výzva ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. 

12. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – II. 

Revize 12. výzvy - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL II.- 14. 3. 2018   

15. výzva VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY -III.  

16. výzva – ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ - II. 

OP PIK výzva č. 01_17_162 POTENCIÁL, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_157 INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_017_142 SLUŽBY INFRASTRUKTURY, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_119  ŠKOLICÍ STŘEDISKA, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_118  NEMOVITOSTI, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_117 TECHNOLOGIE, I. výzva

OP VVV výzva č. 2_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

OP VVV výzva č. 2_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI 

OP VVV Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA)hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace ze dne 8.6.2017, Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace