133. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.2 OP ŽP

01.03.2019

Dne 1. 3. 2019 byla řídícím orgánem vyhlášena 133. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve specifickém cíli 3.2 OP ŽP (Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Vybrané parametry výzvy:

  • průběžná (nesoutěžní)
  • čtvrtletní cyklus vyhodnocení žádostí
  • alokace výzvy: 208 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 1. 3. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2023

V rámci projektů budou podporovány aktivity:

  • 3.2.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
  • 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  • 3.2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Další specifika jsou obsažena přímo ve výzvě.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace