85. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.2 OP ŽP

15.01.2018

Dne 3. 4. 2017 byla řídícím orgánem vyhlášena 85. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve specifickém cíli 3.2 OP ŽP (Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Vybrané parametry výzvy:

 • průběžná (nesoutěžní)
 • čtvrtletní cyklus vyhodnocení žádostí
 • alokace výzvy: 450 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 3. 4. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 3. 4. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2023

V rámci projektů budou podporovány aktivity v rámci SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů:

 • 3.2.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • 3.2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:

 • systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
 • budování a modernizace sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

Další specifika jsou obsažena přímo ve výzvě a v Pravidlech pro žadatele a příjemce v OP ŽP 2014 - 2020.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace