84. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OP ŽP

15.01.2018

Dne 3. 4. 2017 byla řídícím orgánem vyhlášena 84. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve specifickém cíli 3.1 OP ŽP (Prevence vzniku odpadů).

 

Vybrané parametry výzvy:

  • průběžná (nesoutěžní)
  • čtvrtletní cyklus vyhodnocení žádostí
  • alokace výzvy: 30 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 3. 4. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 3. 4. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2023

V rámci projektů budou podporovány aktivity SC 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů.

Příklady podporovaných projektů:

  • předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany,
  • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím sběrné sítě kontejnerů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO),
  • zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

Další specifika jsou obsažena přímo ve výzvě a v Pravidlech pro žadatele a příjemce v OP ŽP 2014 - 2020.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace