Výzvy nositele ITI

Webová aplikace ITI Olomoucké aglomerace pro příjem projektových záměrů: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/

Průvodce pro vyplnění projektového záměru

Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k potřebě urychlit čerpání alokovaných finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace může být po předkladatelích projektových záměrů požadováno stavební povolení (s nabytou právní mocí) již při podání projektového záměru do výzev nositele ITI.

U vybraných výzev je předkladatel povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA.

Konzultace budou probíhat ve všední dny od 8:00 do 15:30 pouze na základě předchozí emailové nebo telefonické domluvy na odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce (Palackého 14, 4. patro). Konzultace bez předchozí domluvy nejsou možné. Konzultace budou probíhat s níže uvedenými kontaktními osobami:

 

Kontaktní osoba

Mobil

Email

Oblast

Bc. Petr Kolář

+420 731 695 760

petr.kolar@olomouc.eu

vzdělávání, památky

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.

+420 733 610 534

petr.kladivo@olomouc.eu

mobilita, životní prostředí

Bc. Ondřej Lakomý

+420 721 740 460

ondrej.lakomy@olomouc.eu

výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost

Vyhlášené výzvy:

  • Aktuálně nejsou vyhlášený žádné výzvy. 

 

Ukončené výzvy:

Ukončené výzvy v rámci IROP:

Ukončené výzvy v rámci OP VVV:

Ukončené výzvy v rámci OP PIK:

Ukončené výzvy v rámci OPD:

Ukončené výzvy v rámci OPZ:

Ukončené výzvy v rámci OPŽP:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace