Harmonogram výzev

Aktualizovaný Harmonogram výzev ITI Olomoucké aglomerace schválený Radou města Olomouce 15. 5. 2018 – aktuální verze

V rámci schváleného harmonogramu může dojít ke změnám. 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace