Newsletter pro veřejný sektor

Newsletter pro soukromý sektor

Postup prací

 1. 1. Vymezení území - do června 2014
 2. 2. Analýza problémů, potřeb - do června 2014
 3. 3. Sběr projektových námětůprůběžně
 4. 4. Zmapování strategií s dopadem v území OA – do července 2014
 5. 5. Průnik strategií v území do tvorby strategie
 6. 6. Stanovení vize a cílůdo srpna 2014
 7. 7. Návrh opatření k dosažení cílůdo srpna 2014
 8. 8. Mapování brownfieldů v OAdo října 2014
 9. 9. Vyhledávací studie cyklistických komunikacído červenece 2015
 10. 10. Návrh opatření a indikátorů pro jednotlivé cíle – do března 2015
 11. 11. Vytvoření fin. plánu a časového harmonogramu – do září 2015
 12. 12. Nastavení implementace strategie – do září 2015
 13. 13. Proces SEA hodnocení – do října 2015
 14. 14. Vyhlášení výzvy k předkládání projektů na integrované strategie –
            do prosince 2015
 15. 15. Schválení kompletní strategie v ZMO – prosinec 2015
 16. 16. Předložení žádosti a strategie do výzvy – únor 2016
 17. 17. Schválení žádosti a strategie řídícími orgány – do září 2016
 18. 18. Vyhlašování výzev v rámci ITI – od listopadu 2016
 19. 19. Předkládání projektových námětů – od listopadu 2016, dle výzev

Mapa aglomerace

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace