Přehled článků

Konference "Dotační příležitosti pro obce z MPSV"

23.05.2018

Ve středu 23. 5 2018 proběhla v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje konference „Dotační příležitosti pro obce z MPSV“.

Seminář Průmysl 4.0. selským rozumem

19.04.2018

Ve středu 18. 4. 2018 proběhl informační seminář Průmysl 4.0. selským rozumem.

Seminář "Pokrok v realizaci integrované strategie ITI"

05.03.2018

V úterý 27. 2. 2018 proběhl informační seminář „Pokrok v realizaci integrované strategie ITI“.   

Prezentace k proběhlému semináři 24.1.2018 (OP PIK)

26.01.2018

Ve středu 24. 1. 2018 proběhl seminář zaměřený na podnikatele Olomoucké aglomerace BUSINESS HELP – Byznys snadnější cestou, pořádaný Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a dalšími partnery. 

Prezentace k proběhlému semináři 24.11.2017 (OP PIK)

27.11.2017

V pátek 24. 11. 2017 proběhl seminář zaměřený na podnikatele realizující firemní vývoj, inovace a spolupráci s výzkumem, který spolu s partnery pořádalo OK4INOVACE.

Nejaktuálnější informace OP PIK v ITI Olomoucké aglomeraci jsou uvedeny v prezentaci zde

Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

11.07.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK)

14.06.2017

V sále zastupitelstva města Olomouce dnes proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Náměstek primátora, RNDr. Ladislav Šnevajs přivítal 50 účastníků semináře a seznámil je se strategií ITI Olomoucké aglomerace. Dále byla přednášejícími představena témata implementace Národní RIS3 strategie a navrhované změny OP PIK, prioritní osa 1 OP PIK (rozvoj výzkumu a vývoje) s postupem realizací výzev a výhledem do konce roku 2017, implementace prioritní osy 2 (rozvoj podnikání malých a středních firem), integrované územní investice v podmínkách OP PIK, role a postupy zprostředkujícího subjektu při hodnocení projektů a na závěr přišlo na řadu téma postupu podávání žádostí a návrhu kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií ITI OA.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace