Projekty s vydaným právním aktem

1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola Bílá Lhota - rozšíření o třídu pro 20 dětí

(žadatel: Obec Bílá Lhota)

 • Mateřská škola Klenovice na Hané - rozšíření o třídu pro 18 dětí

(žadatel: Obec Klenovice na Hané)

 • Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem - rozšíření o třídu pro 20 dětí

(žadatel: Obec Čechy pod Kosířem)

 • MŠ Rooseveltova - rozšíření kapacit

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Vybudování zázemí miniškolky OSEČÁNEK

(žadatel: OSEČÁNEK, z.s.)

 • Zvýšení kapacity mateřské školy v Haňovicích

(žadatel: Obec Haňovice)

 • Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově 

(žadatel: Statutární město Prostějov)

1.1.2  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

 • FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov - Předmostí, Hranická 14

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Vybudování specializovaných učeben Základní školy Uničov, U Stadionu 849

(žadatel:Základní škola Uničov, U Stadionu 849)

 • Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova

(žadatel: obec Olšany u Prostějova)

 • Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Zkvalitnění výuky na ŽS Dolany

(žadatel: Obec Dolany)

 • Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice 

(žadatel: Obec Otaslavice)

 • Modernizace učeben základní školy v Konici

(žadatel: Město Konice)

 • ZŠ Ťěšetice - škola 3. tisíciletí

(žadatel: Základní škola a mateřská škola Ťěšetice, 783 46, příspěvková organizace)

 • Obnova odborných učeben a infrastruktury na základní škole Haškova

(žadatel: Základní škola Uničov, Haškova 211)

 • Rekonstrukce odborných učeben a infrastruktury ZŠ Klenovice na Hané za účelem zkvalitnění vzdělávání

(žadatel: Obec Klenovice na Hané)

 • Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení

(žadatel: Základní škola Štěpánov,okres Olomouc, příspěvková organizace)

 • Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

(žadatel: Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace fyzikální a chemické učebny a zajištění bezbariíérovosti v ZŠ Pavlovice u Přerova

(žadatel: Obec Pavlovice u Přerova)

 • Modernizace počítačové, přírodovědné a jazykové učebny v ZŠ Velká Bystřice

(žadatel: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)

 • Modernizace Základní školy Hlubočky

(žadatel: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace)

 • Modernizace ZŠ Klenovice na Hané jako podpora klíčových kompetencí

(žadatel: Obec Klenovice na Hané)

 • Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích

(žadatel: Město Hranice)

 • Modernizace odborných učeben ZŠ Mohelnice, Vodní 27

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Modernizace odborných učeben ZŠ Určice

(žadatel: Obec Určice)

 • Infrastruktura pro ŽS Slatinice

(žadatel: Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace)

 • Dostavba  odborné učebny a stavební úpravy  pro bezbariérové užívání budovy ZŠ Pivín

(žadatel: Obec Pivín)

 • Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice

(žadatel: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace)

 • Zkvalitnění prostředí v ZŠ Majetín

(žadatel: Obec Majetín)

 • ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • ZŠ Svatoplukova - dílny

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  Svisle 13

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4

(žadatel: Statutární město Přerov)

1.1.3  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín 

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Nákup CNC dřevoobráběcího centra 

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Pořízení techniky pro odbornou výuku s IT podporou pro SOŠL a S Šternberk 

(žadatel: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk)

 • SŠZe Přerov - modernizace teoretické a odborné výuky 

(žadatel: Olomoucký kraj)

1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

 • Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Magnet Mohelnice

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Podpora přírodních věd, technických oborů a využití digitálních technologií v zájmovém vzdělávání

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27

(žadatel: Město Mohelnice)

1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce

 • First job 

(žadatel: Hanácká aktivní společnost, z.s.)

 • Máme práci!!

(žadatel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy)

 • Lepší start

(žadatel: EDU institut, z.s.)

1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky

 • Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DK mont s.r.o. pořízením nových technologických zařízení

(žadatel: DK mont)

 • Rozvoj společnosti NAPO MORAVA s.r.o.

(žadatel: NAPO MORAVA s.r.o.)

 • Výrobní technologie pro HOLPLAST

(žadatel: HOLPLAST s.r.o.)

 • Modernizace výroby přírodní a bio kosmetiky - VIVACO

(žadatel: VIVACO s.r.o.)

1.4.1 Revitalizace brownfieldů

 • Rekonstrukce části areálu Jaslo pro účely společnosti STAVBY OMO s.r.o.

(žadatel: STAVBY OMO s.r.o.)

 • Rekonstrukce objektu bývalé stodoly na výrobní halu

(žadatel: JK new product s.r.o.)

 • Revitalizace brownfieldu pro potřeby společnosti Profi-tisk group s.r.o.

(žadatel: Profi-tisk group s.r.o.)

 • Rekonstrukce nemovitosti Karton Plus, spol. s r.o.

(žadatel: Karton plus spol. s r.o.)

 • 3. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont

(žadatel: DK mont)

 • Rekonstrukce a modernizace výrobního objektu společnosti ABO valve, s.r.o.

(žadatel: ABO valve, s.r.o.)

2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

 • OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

(žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl

(žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

(žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Hydrodynamický design čerpadel

(žadatel: CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.)

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

 • Cyklodoprava ve městě Mohelnice a v místních částech Libivá a Květín

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Holice - Nový Svět, průmyslová zóna šlechtitelů, cyklostezka

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa

(žadatel: Město Hranice)

3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

 • Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů

(žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)

 • Modernizace tramvajové tratě 1.máje

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 

 • Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici 

(žadatel: Město Mohelnice)

3.1.5 Rozvoj systému a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 

 • Dopravní řídící ústředna Olomouc

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

 • Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

(žadatel: Město Uničov)

 • Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635

(žadatel: Město Loštice)

 • Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

(žadatel: Obec Osek nad Bečvou)

 • Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích

(žadatel: Město Hranice)

3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

 • Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

(žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)

 • Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově

(žadatel: FTL - First Transport Lines, a.s.)

3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

 • Sběrné středisko odpadů mohelnice (SSOM)

(žadatel: Město Mohelnice)

3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví

 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

(žadatel: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci)

 •  Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

(žadatel: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc)

 • Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

(žadatel: Národní památkový ústav)

 • Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

(žadatel: Královská kanonie premonstrátů na Strahově) 

 • Obnova Národního domu v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 •  Obnova kulturní památky olomoucké radnice

(žadatel: Statutární město Olomouc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace