Pracovní skupiny

Pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

 

Pracovní skupina č. 1 pro Podporu souladu nabídky a poptávky na trhu práce

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

Statutární město Olomouc

Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru strategie a řízení MMOl

2.

Statutární město Prostějov

Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení odboru rozvoje a investic MMPv
Ing. Jitka Vystavělová, referent pro rozvoj a strategické záměry odboru rozvoje a investic MMPv

3.

Statutární město Přerov

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora

4.

Město Hranice

Daniel Vitonský, místostarosta města

5.

Město Uničov

Bc. Jiří Urbášek, DIS, zástupce vedoucí odboru kultury, školství a sportu MěÚ

6.

Město Mohelnice

Igor Machálek, zástupce města

7.

Město Lipník nad Bečvou

Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města

8.

Město Konice

Ing. Bc. Dušan Opletal, tajemník MěÚ Konice 
(Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta města – náhradník)

9.

Olomoucký kraj

Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru strategického rozvoje kraje KÚ OK 
(Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže KÚ OK – náhradník)

10.

Národní institut pro další vzdělávání

Mgr. Dušan Vitoul, vedoucí krajského pracoviště Olomouc

11.

Zástupce za podnikatelský sektor (KHK OK)

Mgr. Jitka Janečková Moťková

12.

Zástupce za podnikatelský sektor (OHK Prostějov)

Marek Očenášek, personalista, obchodní ředitel 
Mgr. Veronika Melzerová, HR a project manager

13.

Zástupce za podnikatelský sektor (OHK Olomouc)

PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel OHK Olomouc

14.

Zástupce za podnikatelský sektor (OHK Přerov)

PhDr. Hana Vyhlídalová, ředitelka Střední průmyslové školy Přerov

15.

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Mgr. Jitka Janečková Moťková

16.

Úřad práce ČR

Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci

17.

CzechInvest

Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka regionální kanceláře

18.

Zástupce církve

PhDr. Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc

19.

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka

20.

Město Šternberk

Mgr. Libor Šamšula, místostarosta města

 

Pracovní skupina č. 2 pro Tvorbu podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky

  Nominace za intituci Jméno, funkce

1.

Statutární město Olomouc

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení MMOl

2.

Statutární město Prostějov

Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení odboru rozvoje a investic MMPv
Ing. Jitka Vystavělová, referent pro rozvoj a strategické záměry odboru rozvoje a investic MMPv

3.

Statutární město Přerov

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., člen Rady města Přerova, vědecký pracovník Univerzity Palackého v Olomouci

4.

Město Uničov

Mgr. Radek Vincour, starosta města

5.

Město Mohelnice

Ing. Radek Šedina, zástupce města

6.

Město Lipník nad Bečvou

Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města

7.

Město Konice

Ing. Leo Doseděl, zastupitel města 
(Ing. Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy MěÚ – náhradník)

8.

Olomoucký kraj

Ing. Marie Studená, ředitelka OK4Inovace 
(Ing. Martin Hrubý, krajský RIS3 koordinátor, odd. reg. rozvoje odboru strategického rozvoje kraje KÚ OK – náhradník)

9.

Úřad práce ČR

Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci

10.

Zástupce za podnikatelský sektor (Krajská hospodářská komora OK)

Mgr. Jitka Janečková Moťková

11.

Zástupce za podnikatelský sektor (OHK Olomouc)

PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel OHK Olomouc

12.

Zástupce za podnikatelský sektor (OHK Přerov)

Ing. Andrea Hošťálková, ředitelka OHK Přerov

13.

CzechInvest

Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka regionální kanceláře

14.

Olomoucký klastr inovací

Mgr. Marek Vaculík, projektový manažer

15.

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., prorektor

16.

Město Šternberk

Jiří Kraus, místostarosta města

17.

Zástupce za podnikatelský sektor  - OHK Prostějov

Helena Chalánková, ředitelka OHK Prostějov

18. Olomoucký kraj Mgr. Tomáš Dostál, krajský RIS3 manažer
19. Rada vysokých škol doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. místopředseda RVŠ
20. Česká konference rektorů  doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL

 

Pracovní skupina č. 3 pro Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života

 

Nominace za instituci

Jméno, funkce

1.

Statutární město Olomouc

Ing. Martin Luňáček, útvar hlavního architekta odboru strategie a řízení MMOl

2.

Statutární město Prostějov

Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení odboru rozvoje a investic MMPv
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí MMPv
Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí odd. údržby majetku odboru správy a údržby majetku města MMPv
Ing. Václav Lužný, vedoucí odd. rozvoje a inv. záměrů odboru rozvoje a investic MMPv

3.

Statutární město Přerov

Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný člen Rady města Přerova pro dopravu

4.

Město Hranice

Daniel Vitonský, místostarosta města
Bc. Alena Macháčková, vedoucí odd. podpory rozvoje řízení města

5..

Město Uničov

Ing. Pavel Hodulák, zástupce vedoucího odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ

6.

Město Mohelnice

Ing. Pavel Kuba, starosta města

7.

Město Lipník nad Bečvou

Ing. Miloslav Přikryl, starosta města

8.

Město Konice

Ing. Michal Obrusník, starosta města 
(Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta města – náhradník)

9.

Olomoucký kraj

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje KÚ OK 
(Ing. Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ OK – náhradník)

10.

KIDSOK

Bc. Richard Janků, specialista v dopravě

11.

DPMO

Mgr. Petr Kocourek, MBA, technický náměstek

12.

TSMO

Ing. Pavel Musil, provozně-technický náměstek

13.

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu

Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka

14.

NPÚ ÚOP v Olomouci

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel

15.

Zástupce církve

Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké, projektový manažer

16.

Cyklokoordinátor Olomouckého kraje

Ing. Petr Smítal

17.

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta města

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace