STUDIE „zacílení finanční podpory na cyklistické komunikace realizované prostřednictvím projektů spadajících pod ITI Olomoucké aglomerace v období 2021-2027“

28.01.2022

V plánovacím období 2014-2020 se velmi osvědčilo implementovat integrované projekty na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury na základě tzv. vyhledávací studie cyklistických komunikací. Proto na základě usnesení Řídicího výboru zadal Nositel ITI OA zpracování navazující koncepce, která bude využita v periodě 21+. V dokumentu představujeme výsledky studie po první etapě jejího zpracování.

Po úspěšné realizaci první etapy vyhledávací studie cyklistických komunikací Vám přinášíme i výstupy z etapy druhé. Jedná se o Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni podrobné ST a vyšším a k tomu navázanou prezentaci

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace