Přehled článků

Jednání pracovních skupin

24.11.2020

Zápisy z jednání pracovních skupin pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie ITI OA 2021 - 2027

 

 • Pracovní skupina č. 1 "Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce" 

Zápis PS1 20. 11. 2019

Zápis PS1 17. 2. 2021

 

 • Pracovní skupina č. 2 "Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky" 

Zápis PS2 19. 11. 2019

Zápis PS2 17. 2. 2021

 

 • Pracovní skupina č. 3 "Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života" 

Zápis PS3 20. 11. 2019

Zápis PS3 19. 2. 2021

Pracovní skupiny

24.11.2020

Pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

 

Jednání řídicího výboru

24.11.2020

24. 3. 2021 Dne 24. 3. 2021 se konalo první zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) týkající se přípravy integrované strategie na období 2021-2027. Zároveň šlo o první online jednání ŘV ITI OA jako takové. Tématem jednání bylo představení Analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 externím zpracovatelem ISg 21+. 

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace

24.11.2020

Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

Členové s hlasovacím právem

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce
 • JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora SMOl
 • Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora SMOl
 • Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora SMOl 
 • Petr Macek, člen Zastupitelstva města Olomouce
 • Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
 • Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora statutárního města Prostějova
 • Ing. Petr Měřínský, primátor statutárního města Přerova
 • Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora statutárního města Přerova
 • Mgr. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Mgr. Dalibor Horák, náměstek hejtmana, radní města Uničova
 • Jiří Kudláček, starosta města Hranic
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., prorektor pro strategii vědy a výzkumu
 • Ing. Marek Podlaha, předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje
 • Helena Chalánková, ředitelka okresní hospodářské komory V Prostějově
 • Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO, a.s. 
 • Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 
 • Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk
 • Viktor Kohout, starosta města Litovel
 • Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města Lipník nad Bečvou
 • Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D., nevolněný člen Rady Olomouckého kraje 

Řídicí struktura

24.11.2020

Harmonogram přípravy strategie ITI Olomoucké aglomerace na období 2021-2027 a integrovaná řešení

25.08.2020

Představujeme vám přibližný harmonogram přípravy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, který se odvíjí od komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj i s dalšími řídicími orgány operačních programů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace