Vyhledávací studie cyklistických komunikací

Prostřednictvím ITI OA mohou být podpořeny projekty, jejichž realizace spadá do koridorů vymezených ve strategii ITI OA (koridory jsou zobrazeny na detailních mapkách níže):

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace