Semináře IROP k prvním výzvám v programovém období 2021-2027

04.08.2022

v souvislosti s vyhlášením prvních výzev IROP bychom Vás chtěli informovat o seminářích pro žadatele. ŘO IROP nebude organizovat zvláštní centrální semináře pro žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzev ŘO IROP pro ITI, ale informace ohledně těchto výzev pro ITI budou součástí seminářů k výzvám ŘO IROP pro individuální projekty. Informace o termínech seminářů budou vždy zveřejňovány u jednotlivých vyhlášených individuálních výzev na webových stránkách ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy 2021-2027 (mmr.cz) ), a to se zahrnutím informací o výzvách pro ITI.

Na centrální semináře pro žadatele následně navážou semináře na regionální úrovni, které bude zajišťovat Centrum pro regionální rozvoj. I v případě těchto regionálních seminářů se bude jednat o semináře pro všechny vyhlašované výzvy pro individuální projekty, které budou taktéž zahrnovat i informaci o výzvách pro ITI, mimo eGovernmentu, který bude zajišťován pouze centrálním seminářem. Jednotlivé semináře je možné je sledovat i online, protože všechny semináře budou streamované.

První centrální seminář k 1. a 2. výzvě IROP – Knihovny – SC 4.4 pro individuální projekty a projekty ITI je naplánován na 8. 8. 2022 a registrace na něj je již otevřena (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář 1. a 2. výzva IROP Knihovny - Praha - 8. 8. 2022 (mmr.cz).

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace