57. a 13. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

25.07.2022

Ve dnech 11. 7. 2022 až 19. 7. 2022 se konalo 57. a 13. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, a to prostřednictvím písemného projednání. Na 57. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 13. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027.

Předmětem 57. písemného projednání bylo představení a schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022.

V rámci 13. písemného projednání došlo ke schválení doplnění statutu a jednacího řádu pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace