56. a 12. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

21.06.2022

Dne 15. 6. 2022 se konalo 56. a 12. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 56. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 12. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027.

V rámci 56. jednání byla projednána a schválena změna projektu Centrum inovací a transfer technologií UP. Jedná s o projekt předložený do výzvy nositele ITI OA č. 56 Služby infrastruktury II, jehož žadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci.

V další částí jednání, na kterém byly projednány záležitosti nového programového období, řídicí výbor v prvním bodě projednal a schválil doplněný statut a jednací řád ŘV ITI OA. Dále odsouhlasil návrh na složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. V poslední části jednání došlo k projednání návrhu hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do programových rámců v oblasti Integrovaného regionálního operačního programu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace