Představili jsme Olomouckou aglomeraci studentům UPOl

05.04.2022

Dvacítka studentů oboru Regionální geografie, pod vedením dr. Petra Šimáčka, navštívila ve čtvrtek 31. 3. 2022 sekretariát Olomoucké aglomerace, kde pro ně byla v zasedací místnosti připravena přednáška o městě Olomouci, aglomeraci a nástroji ITI.

Přednášející, dr. Petr Kladivo, který koordinuje aglomerační aktivity v oblastech udržitelné městské mobility a životního prostředí, je geografem a mohl tedy studentům formou prezentace představit formování města Olomouce a utváření aglomeračních vazeb z historicko-geografického pohledu. Během dvouhodinové prezentace popsal prostorový růst města od pevnosti až do současných administrativních hranic a zabýval se urbanizačními i suburbanizačními procesy, které v minulosti ovlivňovali nebo nadále utvářejí ráz města a jeho okolí. Na konkrétních příkladech interakcí mezi jádrem a zázemím ukázal, jak se obce váží na svá přirozená centra a jak byl tento princip využit při vymezení Olomoucké aglomerace.

Studenti byli také seznámeni s principy fungování nástroje ITI, jak a za jakým účelem byl zřízen, jak je implementován a vyhodnocován. Konkrétní příklady úspěšných integrovaných projektů pak přednášku zakončily. Budoucí geografové mohli vybraná témata dále diskutovat, jako odměnu za zájem a návštěvu si kromě vědomostí odnesli i drobné propagační předměty. Doufáme, že se jim prezentace o Olomoucké aglomeraci líbila a že spolupráce s Katedrou geografie PřF UPOl bude úspěšně pokračovat.

Děkujeme za návštěvu!

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace