55. a 8. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

09.03.2022

Ve dnech 22. 2. 2022 – 2. 3. 2022 se konalo 55. a 8. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to písemným projednáním. Na 55. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 8. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027.

V rámci 55. jednání ŘV ITI OA byla projednána a schválena změna integrovaného projektu OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví. Projekt byl podán do výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 9 Předaplikační výzkum, Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Předmětem změny byla úprava indikátorů projektu.

V rámci 8. jednání ŘV ITI OA došlo k vyhlášení Výzvy nositele ITI OA na opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce pro OPZ+ a Výzvy nositele ITI OA na opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb pro OPZ+.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace