Výjezdní zasedání Řídicího výboru ITI OA v Hranicích a Šternberku

09.12.2021

Na podzim roku 2021 se konala výjezdní zasedání řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace mimo statutární města aglomerace. Členové řídicího výboru navštívili v rámci identifikace nových potenciálních projektů v území města Hranice a Šternberk. Návštěvy propojily prohlídku infocentra města Hranice a Hranické propasti a prohlídku vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. ve Šternberku, které bylo financováno prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Olomoucké aglomerace spolu se zasedáním řídicího výboru ITI OA a umožnily tak neformální setkání jeho členů.

Koncem září přivítali zástupci města Hranice v čele se starostou Jiřím Kudláčkem členy řídicího výboru ITI OA v městském infocentru, kde krátce pohovořili o městu a unikátu Hranické propasti, která je nejhlubší objevenou zatopenou propastí světa. Následovala její společná prohlídka s výkladem. Návštěva těchto míst umožnila zástupcům města poukázat na potenciální projekty, které by zde mohly být realizovány zejména v souvislosti se zvýšením návštěvnosti a vytvořením ideálních podmínek pro turisty.

Po krátké exkurzi se již členové řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace sešli ve společenském areálu Stará střelnice v Hranicích, kde proběhlo samotné zasedání řídicího výboru. V rámci jednání řídicího výboru byly vyhodnoceny předložené projektové záměry v oblasti zvyšování bezpečnosti v dopravě a v oblasti rozvoje kulturního dědictví. Dále byly představeny informace k mezinárodnímu projektu Společně pro rozvoj aglomerací 2020+, který zahrnuje spolupráci Olomoucké aglomerace s Opolskou aglomerací (jižní Polsko). Na závěr zasedání byli členové řídicího výboru seznámeni s aktuální absorpční kapacitou Olomoucké aglomerace, tedy s potenciálními projektovými záměry, které by v programovém období 2021-2027 měly být prostřednictvím ITI OA realizovány.

Začátkem listopadu se členové řídicího výboru ITI OA účastnili výjezdního zasedání ve Šternberku. Členy řídicího výboru ITI OA ve společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. přivítal výkonný ředitel Zdeněk Novobilský a spolu s vedoucím vývojového centra Milošem Němcem prezentovali činnost firmy. Následovala prohlídka vývojového centra vybudovaného z prostředků ITI Olomoucké aglomerace a následně členové ŘV navštívili dvě výrobní haly s vojenskou technikou. Na závěr představil pan Novobilský potenciální projektové záměry společnosti a možnost další spolupráce s ITI OA v novém období 2021-2027. 

Po krátké exkurzi se členové řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace sešli v kulturním domě ve Šternberku, kde proběhlo samotné zasedání řídicího výboru. V rámci jednání řídicího výboru byly prezentovány informace MMR ORP ohledně přípravy ČR na nové programové období EU 2021-2027, dále byly poskytnuty informace o Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy. V dalším bodě byla představena integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 zástupci příslušných stakeholderů. Zasedání završila prezentace procesu rozdělování alokace mezi jednotlivé ITI v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Návštěva zástupců Olomoucké aglomerace v Hranicích a Šternberku propojila neformální setkání členů řídicího výboru ITI OA spolu s jejich řádným jednáním běžně konaným v Olomouci a podnítila tak možnosti další spolupráce.

Tým ITI OA městům Hranice a Šternberk, jejím představitelům a společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. za uspořádání akce a zajímavého programu řídicího výboru tímto děkuje.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace