6. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

18.11.2021

Dne 10. 11. 2021 se konalo 6. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), tentokrát ve Šternberku. V rámci jednání ŘV ITI OA byla projednána integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027, průběh zpracovávání integrované územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027 a návrh alokace ITI OA v OP JAK pro období 2021-2027.

Před samotným zasedáním se členové ŘV zúčastnili exkurze do vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., které bylo financováno prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) Olomoucké aglomerace. Následně se sešli v kulturním domě ve Šternberku, kde proběhlo zasedání.

6. zasedání ŘV ITI OA bylo zahájeno prezentací MMR ORP ohledně přípravy ČR na nové programové období EU 2021-2027, dále byly poskytnuty informace o Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy. V dalším bodě byla představena integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 zástupci příslušných stakeholderů. Zasedání završila prezentace procesu rozdělování alokace mezi jednotlivé ITI v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Šternberk, jeho představitelům a zástupcům společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. za uspořádání akce a zajímavý program řídicího výboru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace