ROZHOVOR: Kamil Šléška - o realizovaném projektu společnosti Clean4you s.r.o.

20.10.2021

Společnost Clean4you s.r.o. sídlící v Hněvotíně realizovala na základě výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 57 – TECHNOLOGIE II projekt Podpora rozvoje výroby a technologií čerpaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rozhovoru s projektovým manažerem Kamilem Šléškou přinášíme více informací o přínosech a realizaci projektu i společnosti samotné.

Na co se společnost specializuje?

Clean4you s.r.o. je výrobně-obchodní společnost se zaměřením na komplexní dodávky vybavení retailových řetězců a výrobků pro vnitropodnikovou logistiku. Pod obchodní značkou Workoutland také dodává profesionální workoutová hřiště a další outdoor sportovní zařízení.

 

Co je jejím posláním?

Základní myšlenka pomoci zákazníkům vyřešit problém je jedním z hlavních aspektů úspěšné historie firmy a zároveň i pomyslným posláním do budoucna. Ruku v ruce s tímto je pro společnost důležitý i postupný příklon k udržitelné výrobě a efektivnímu odpadovému hospodářství.

 

Kdo je Vaším cílovým zákazníkem?

Typickým zákazníkem jsou retailové řetězce, výrobní a logistické společnosti a v oblasti sportu obce a města jako zřizovatelé hřišť a odpočinkových zón.

 

Přes ITI realizujete projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti Clean4you s.r.o. Co je cílem projektu.  

Zefektivnění procesů výroby a skladování pomocí technologických inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti sortimentu plastových výrobků a komponent.

 

Jaký dopad bude mít realizace projektu na Vaší společnost?  

Přínosem pro společnost je zejména soběstačnost v oblasti výroby plastových komponent, větší efektivita a kontrola skladových a výrobních toků, bezpečnost dat a datové provázanost v rámci ERP systému.

 

V jaké fázi se nyní realizace projektů nachází?

Projekt je již ukončen a probíhá udržitelnost.

 

Proč jste se rozhodli financovat váš projekt prostřednictvím nástroje ITI? 

ITI pro nás bylo ideálním nástrojem řešícím možnosti rozvoje v oblasti technologií a efektivity procesů.

 

Jak byste ohodnotili tento nástroj?

Nástroj zcela splnil očekávání.


Je podle vás výhodný?

Pro střední společnosti po vlastních zkušenostech hodnotíme nástroj jako výhodný.

 

Na čem podle Vás závisí úspěšnost realizace projektů?

Především na kvalitním plánování a stanovení cílů. Neméně důležité je také vhodné sestavení týmu, bez kterého bychom projekt nedotáhli k úspěšnému konci.

 

V rámci ITI se integrujete na jiné projekty. Jakou spolupráci jste navázali v rámci tohoto kritéria? (zde byla integrovanost popsána na projekt společnosti FESTA SERVIS, spol. s r.o., Výzkum a vývoj pokročilých antikorozních povrchových úprav. )

Se společností FESTA spolupracujeme v oblasti technologií povrchových úprav, zejména z hlediska zlepšení vlastností povrchových úprav v náročných podmínkách.

 

Je pro vás tato spolupráce přínosná?

Společnost FESTA se specializuje na různé druhy a aplikace povrchových úprav, informace získané v rámci projektu jsou určitě přínosné.

 

Doporučujete potenciálním předkladatelům financovat projekty přes ITI?

S patřičnou přípravou lze financování projektů přes ITI potenciálním předkladatelům určitě doporučit.

 

Co byste jim případně doporučili? Na co by si měli dát pozor?

Především pečlivě plánovat a věnovat potřebný čas sestavení vhodného týmu pracovníků.

 

Je financování projektu z prostředků EU administrativně náročné?

Ano, i pro schopný tým lidi jde o velice náročný proces, zejména, pokud má společnost s obdobnými projekty malé zkušenosti.

 

Realizujete nějaké další projekty přes fondy EU?

Ano, v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme výzkumný projekt venkovních sportovních hřišť.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace