52. a 5. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

01.10.2021

Dne 29. 9. 2021 se konalo 52. A 5. výjezdní zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), tentokrát v Hranicích. V rámci 52. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 - 2020. V rámci 5. jednání ŘV ITI OA byly probírány záležitosti období 2021 - 2027.

Před samotným zasedáním členové ŘV v rámci poznávání území Olomoucké aglomerace navštívili Hranickou propast. Následně se sešli ve společenském areálu Stará střelnice v Hranicích, kde již proběhlo samotné zasedání.

V rámci 52. jednání byly projednány změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA, dále změna výzvy č. 64 (Bezpečnost II) nositele ITI OA, která spočívala v navýšení alokace výzvy nespotřebovanými finančními prostředky výzvy č. 63 (Cyklostezky). Celkově se jednalo o navýšení o 4 019 693,56 Kč. Změna umožní dočerpat všechny prostředky alokované pro SC 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ve Strategii ITI OA 2014-2020. Poté byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzvy č. 64 (Bezpečnost II) a 65 (Památky II) nositele ITI OA. V bodě různé byly představeny informace k mezinárodnímu projektu Společně pro rozvoj aglomerací 2020+, který zahrnuje spolupráci s Opolskou aglomerací.

V rámci 5. jednání pak byly rovněž projednány změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Dále byla představena možná integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 a členové ŘV ITI OA byli seznámeni s aktuálním průběžným stavem absorpční kapacity OA v jednotlivých operačních programech pro období 2021-2027.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Hranice a jejím představitelům za uspořádání akce a zajímavý program řídicího výboru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace