Společný postup přináší Olomoucké aglomeraci miliardy korun

20.09.2021

Pro společný postup při čerpání dotací se rozhodla města na střední Moravě už v roce 2013. Tehdy uzavřela města Olomouc, Prostějov a Přerov Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období 2014–2020.

Díky tomu vznikla Olomoucká aglomerace, která pracuje prostřednictvím Integrované strategie Olomoucké aglomerace,jejímž nositelem je statutární město Olomouc. Jen do poloviny letošního roku aglomerace dokázala čerpat z nabízených prostředků 3,36 miliardy korun na 169 různých projektů.

„Realizujeme projekty v oblasti městské a příměstské dopravy, vzdělávání či podpory kulturního dědictví. Mnoho projektů se týká i oblasti vědy a výzkumu, podnikání, zaměstnanosti či zlepšení životního prostředí,“ popisuje náměstek primátora Matouš Pelikán.

Základem je spolupráce

Města a obce v rámci aglomerace spolupracují s dalšími zainteresovanými subjekty, například podniky, výzkumnými    organizacemi či školami. Projekty zahrnují oblasti infrastruktury pro vzdělávání, udržitelné      dopravy a rozvoje kulturního    dědictví, modernizace základních škol či oblast výzkumu a vývoje, podnikání a životního prostředí.

„V Olomouci proběhla například komplexní obnova radnice, podobně se podařilo obnovit poutní baziliku na Svatém    Kopečku nebo chrám svatého Mořice,“ říká primátor Mirek Žbánek. „Pro ekologickou městskou hromadnou dopravu je    významnou investicí nákup modernizovaných tramvají, který přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby    se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky. Dalším významným projektem je      Tramvajová trať II.    etapa   Nové Sady - Povel ma odstavy tramvají Jeremenkova,“ doplňuje náměstek Pelikán.

Příprava nového programovéh o období

Úspěšný územní nástroj nazvaný Integrované teritoriální investice (ITI) bude aglomerace využívat i v novém programovém  období 2021–2027. Zkušenosti ukazují, že už pomohl nastartovat společné plánování a      spolupráci tří velkých měst a  jejich  přirozeného zázemí.

„Naší vizí pro budoucí období je, že se Olomoucká aglomerace stane motorem nejrychleji rostoucí regionální ekonomiky  v    ČR a významným hospodářským, kulturním a akademickým centrem regionu, smysluplně využívajícím svůj rozvojový    potenciál pro vyšší kvalitu života všech obyvatel v aglomeraci i celého kraje,“ vysvětluje primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Nové vymezení jednotlivých aglomerací

V současné době probíhá příprava nového programového období 2021–2027, které už bylo projednáno i olomouckou    veřejností. Výraznou změnou v novém období je jednotné vymezení všech aglomerací v České    republice na základě    jednotné metodiky ministerstva pro místní rozvoj.

Původně tvořilo Olomouckou aglomeraci území s 450 tisíci obyvateli a 240 obcemi. Nové vymezení, které bylo zpracováno   Přírodovědeckou fakultou UK podle dat mobilních operátorů o denním pohybu osob do zaměstnání či za službami,    zmenšilo aglomeraci na současných 174 obcí. Nyní se Olomoucká aglomerace rozkládá na území o rozloze 1 731 km2,
ve kterém žije 398 tisíc obyvatel.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace