51. a 4. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

17.09.2021

Dne 25. 8. 2021 se konalo 51. a 4. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). V rámci 51. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014-2020. 4. jednání ŘV ITI OA se týkalo záležitostí období 2021-2027. 

V rámci 51. jednání ŘV ITI OA byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzvy nositele ITI OA č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV.

Na 4. jednání ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající se nového programového období 2021-2027. Na řídícím výboru byly představeny alokace jednotlivých operačních programů. Poté byla představena absorpční kapacita Olomoucké aglomerace v Integrovaném regionálním operačním programu na období 2021-2027 (aktuální průběžný stav). V poslední části ŘV projednal přípravu samotné Integrované strategie ITI OA včetně návrhu implementační části.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace