Sběr projektů na nové programovací období v oblasti podnikání a vědy a výzkumu

18.08.2021

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti vědy, výzkumu, inovací a podnikání mezi podnikatelskými subjekty. Tyto oblasti podpory se týkají nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Na co můžete čerpat v novém období?

Obecně se dá říci, že oblasti podpory nového programového období budou zejména:

  • průmysl 4.0 (digitalizace, automatizace),
  • znalostní ekonomika a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi, dlouhodobá mezisektorová spolupráce),
  • inovativnost MSP,
  • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí či
  • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.

Podrobnější výčet podporovaných oblastí najdete ZDE.

V novém programovacím období budou na úrovni nositele ITI OA podpořeny pouze projekty, které budou předem uvedeny ve strategii Olomoucké aglomerace a budou co nejvíce připravené k realizaci (např.: územní rozhodnutí, stavební povolení).

A na jakou výši dotace bude možné dosáhnout?

V případě investic do nemovitosti, technologií či inovací je to pro malý podnik 45 %, střední podnik 35% a velký podnik 25 %. Co se týče projektů podnikového výzkumu a vědy, tak v této oblasti se dotace pohybují od 50 % do 70 %. 

Máte tedy jedinečnou příležitost zaslat nám projektový námět, jež byste rádi v novém období realizovali. Stačí vyplnit krátký formulář „Projektové fiche“ přes následující webový odkaz: https://forms.gle/8k2j3GD9vEvNxk359. Vyplněný formulář bude sloužit jako podklad pro vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o budoucí podobě podpory Olomoucké aglomerace.  Zároveň bude s ministerstvem jednáno o uvolnění finančních prostředků a tedy i finanční podpoře takto sesbíraných projektů v období 2021–2027.

Na příklady realizovaných projektů prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace v období 2014 - 2020 se můžete podívat ZDE. 

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na adrese [email protected] nebo zavolejte na číslo 721 740 460. Rádi Vám poradíme či si s Vámi domluvíme schůzku.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace