Nové cyklostezky v Olomoucké aglomeraci

08.12.2021

Mezi nejdůležitější témata, která Olomoucká aglomerace dlouhodobě podporuje, patří rozvoj udržitelné městské dopravy. Jedním z klíčových segmentů tohoto komplikovaného systému je bezesporu cyklistická doprava. A právě na zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty bylo od roku 2015 vynaloženo přes 150 mil. Kč díky nástroji integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA). Tyto prostředky přispěly prozatím k realizaci dvanácti projektů, během letošního a příštího roku pak budou dokončeny další čtyři.

A jaké jsou hlavní cíle podpořených akcí? Mezi těmi nejdůležitějšími musíme zmínit zajištění bezpečnosti cyklistů při cestě do zaměstnání. To v praxi znamená jejich odvedení z komunikací zatížených vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy a přesměrování na stezky výhradně určené cyklistům, popř. na společné komunikace s pěšími. Nové úseky cyklostezek pak jsou napojovány na páteřní cyklistickou síť tak, aby vznikl ucelený, propojený a navazující systém cyklistických komunikací v Olomoucké aglomeraci.

Mezi vlajkové projekty, které se podařilo dotáhnout k úspěšné realizaci, patří propojení dvou regionálních center, Litovle a Uničova. Přibližně desetikilometrový úsek mezi centry obou měst mohou nyní cyklisté projet po zbrusu nové stezce. Olomoucká aglomerace přispěla na tři klíčové úseky trasy částkou 37,5 mil. Kč, včetně unikátního technického řešení v podobě tubusu proraženého pod železničním koridorem v Července. Cyklisté se tak již nemusí pohybovat po tolik frekventované silnici II/449.

Další významné projekty cílily na zkvalitnění páteřní cyklistické sítě v aglomeraci – územím totiž probíhá cyklostezka Bečva a také dvě dálkové cyklotrasy (č. 4 – Moravská a č. 5 – Jantarová), které jsou navíc součástí evropského systému EuroVelo. Podařilo se tak dobudovat úsek z Olomouce do Bystročic, z Hranic do Černotína nebo z Mostkovic do Plumlova. Ten posledně zmíněný dokonce aspiruje na cenu Olomouckého kraje v kategorii „Novinka v cestovním ruchu“ za rok 2020. Výše podpory na tyto tři projekty přesáhla 35 mil. Kč.

Poslední, ale neméně důležitou oblastí kam finanční intervence směřovaly, představují řešení neutěšené situace v intravilánech velkých měst. Hlavně podél významných městských silničních tahů číhají na cyklisty velká rizika. Za více než 60 mil. Kč dotačních prostředků, určených městům v aglomeraci, zmodernizoval Přerov infrastrukturu pro cyklisty podél ulice Velká Dlážka, Olomouc v části Holice, Šternberk podél ulice Olomoucké, do realizace projektů se zapojila i Mohelnice nebo město Loštice.

Celkem tak vznikla nová cyklistická infrastruktura v délce přes 15 km, jejíž součástí jsou i další prvky v podobě odpočívadel v zajímavých místech, nové stojany na jízdní kola nebo navigační a bezpečnostní prvky. Aktuálně probíhá vyhodnocení poslední výzvy Nositele ITI OA, jejímž úkolem je vybrat další vhodné projekty k realizaci až do výše 27 mil. Kč. V případě úspěšné realizace předložených projektů by mohlo dojít k vybudování nových nebo zmodernizování stávajících cyklostezek v délce dalších 5 km.

Olomoucká aglomerace se bude problematice cyklistické dopravy věnovat i v nastupujícím plánovacím období Evropské unie 2021-2027 a bude aktivně i finančně podporovat rozvoj infrastruktury pro cyklisty. Cíle přitom zůstanou velmi podobné, tj. zajistit kvalitní, moderní a efektivní páteřní cyklistickou síť, propojit významná centra regionu, zejména obce s rozšířenou působností a významně přispět k bezpečnosti cyklistů v dopravním systému měst.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace