49. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

26.07.2021

Dne 14. 7. 2021 se konalo 49. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na tomto jednání ŘV ITI OA projednal zprávu o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí a byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do výzev nositele ITI OA.

Do poloviny roku 2021 bylo vyhlášeno celkem 65 výzev k předkládání projektových záměrů v rámci ITI. Od začátku realizace ITI bylo vydáno vyjádření řídicího výboru o souladu se strategií ITI celkem 259 projektovým záměrům. V současné době je v realizaci již 169 integrovaných projektů, které budou čerpat 3 358 mil. Kč dotací. Projekty ITI jsou realizovány na celém území aglomerace. S pokročilou fází realizace ITI přichází i úspěšně realizované projekty. Aktuálně jich je celkem 107. Jedná se převážně o projekty financované z IROP (85 projektů), zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a udržitelnou dopravu, ale také například 4 projekty z OP Doprava zaměřené na tramvajovou dopravu, 6 projektů z OP Životního prostředí zaměřené na třídění odpadů a nově také 11 projektů z OP PIK a 1 projekt z OP Zaměstnanost. Z finančně významnějších projektů lze uvést například projekt Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici, jehož cílem je zvýšení zájmu o udržitelné formy dopravy a tím i zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho blízkém okolí nebo projekt Nákup modernizovaných tramvají pro MHD v Olomouci, který přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV., výzvy č. 63 Cyklodoprava IV a výzvy č. 64 Bezpečnost v dopravě II.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace