48. a 3. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

08.07.2021

Dne 23. 6. 2021 se konalo 48. a 3. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). V rámci 48. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 - 2020.  3. jednání ŘV ITI OA se týkalo záležitostí období 2021 - 2027. 

V rámci 48. jednání ŘV ITI OA byly projednány změny ve složení samotného řídicího výboru a pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum. V souvislosti s ustanovením nového vedení Univerzity Palackého v Olomouci bylo jednání ŘV ITI OA zahájeno změnou jejích zástupců. Bývalého rektora prof. Mgr. Jaroslava Milera, M.A., Ph.D. nahradil nový rektor prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. a doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D. nahradil JUDr. Mgr. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy UPOL. Ze stejného důvodu byly také projednány změny ve složení pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum ŘV pro realizaci Strategie ITI OA 2014-2020, kdy pana doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D. nahradila doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA.

Ve 3. jednání ŘV ITI OA vzal na vědomí návrh alokace na aktivity IROP ze strany MMR. Na Olomouckou aglomeraci, která je zařazená do méně rozvinutých regionů připadá z IROP kolem 2 mld. Kč. Dále byly členům ŘV představeny integrované rysy Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Strukturu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027 rozdělené do integrovaných řešení najdete ZDE. ŘV ITI OA odsouhlasil logický rámec přípravy integrovaných řešení. V dalším bodě jednání byli členové ŘV ITI OA seznámeni s průběhem zpracování Implementační části integrované územní strategie.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace