Veřejné projednání návrhu Integrované strategie ITI

27.05.2021

Zajímá vás, jaké oblasti bude Evropská unie podporovat na území Olomoucké aglomerace? Jakým směrem se bude území aglomerace ubírat až do roku 2027? Zúčastněte se veřejného projednání návrhu Integrované strategie ITI (integrované teritoriální investice).Zajímá vás, jaké oblasti bude Evropská unie podporovat na území Olomoucké aglomerace? Jakým směrem se bude území aglomerace ubírat až do roku 2027? Zúčastněte se veřejného projednání návrhu Integrované strategie ITI (integrované teritoriální investice).

 

Kdy? 8. června 2021 v 16:30 hodin

Kde? Velký zasedací sál, Hynaisova 10, Olomouc

„Olomoucká aglomerace zahrnuje 174 obcí Olomouckého kraje a týká se území o rozloze třetiny kraje, v němž žijí přibližně dvě třetiny obyvatel. To už je dost velké území a mnoho lidí, které může rozhodování EU ovlivnit, a my můžeme tomuto rozhodování vytvořením strategie dost pomoci. V současné době máme zpracovaný návrh struktury cílů a opatření, která později vytvoří jakýsi rámec pro výběr a schvalování projektů. Výhodou Strategie ITI je zejména to, že po schválení seznamu integrovaných projektů, které budou v souladu s jejími cíli a opatřeními, už tyto projekty obvykle nesoutěží v celostátních výzvách, a jejich financování tak může být značně ulehčeno,“ vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Pracovní verzi strategie již projednali zástupci odborné veřejnosti, nyní chtějí představitelé města do projednávání zapojit i veřejnost – obyvatele měst a obcí Olomoucké aglomerace.

Pracovní návrh Integrované strategie pro současné programové období Evropské unie 2021- 2027 bude zveřejněn před konáním veřejného projednání na webových stránkách Olomoucké aglomerace www.olomoucka-aglomerace.eu.

Vzhledem k situaci související s pandemií Covid-19 prosíme o dodržování platných vládních nařízení.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace