Projekt „Nová šance 50 plus – zkušeností o krok vpřed“

08.03.2021

Jak probíhá realizace projektů na podporu zaměstnanosti v době pandemie? Jaké mají možnosti lidé ve věku 50+ v oblasti zaměstnanosti v této nelehké době? Jak může realizace projektu pomoci podpořit psychiku v probíhající pandemii? A jaký má vlastně vliv pandemie na naši psychiku?

Přinášíme Vám informace o projektu realizovaném prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace v oblasti zaměstnanosti. Jedná se o projekt „Nová šance 50+ - zkušeností o krok vpřed“, který realizuje společnost Efekt Plus s.r.o. sídlící v Olomouci. O projektu jsme informovali již dříve prostřednictvím rozhovoru s panem doktorem Antonínem Indrákem (rozhovor najdete zde). 

Projekt byl zahájen v záři 2019 a je zaměřený na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let.  Hlavním cílem projektu je příprava na dlouhodobé změny věkové struktury obyvatel a tím předcházení zhoršování situace nezaměstnaných 50+ a posílení pracovní integrace osob starších 50 let. Jedním z cílů projektu je také pomoc, podpora a péče o psychický stav jednotlivých účastníků. Důraz a zvýšené požadavky na tento cíl pramení převážně z dlouhotrvající situace spojené s pandemií COVID 19, díky níž je patrný zhoršující se psychický stav účastníků a tedy je nutné se na jejich psychiku více zaměřit. Díky tomuto zaměření se projekt těší velkému zájmu. Aktivity projektu jsou samozřejmě realizovány distanční formou prostřednictvím multifunkčního webového portálu včetně on-line podpory. Mezi hlavní realizované aktivity patří individuální pohovory, psychologická podpora, konzultace, které probíhají individuální formou a jsou doprovázené on-line podporou.

Jaký může mít aktuální pandemická doba dopad na psychiku člověka? Díky pandemii vzniká komplexní extrémní, neobvyklá až traumatická situace, která klade zvýšené požadavky  na člověka a jeho schopnosti a možnosti se s tlakem vnějších okolností vypořádat. Následkem toho může docházet k celému komplexu výrazných fyziologických, psychických i behaviorálních změn u každého jednotlivce. Důsledkem vleklého působení stresu je pravděpodobné další zhoršování subjektivní situace jednotlivce, a to i v rovině somatické v podobě snížené imunity, zhoršování chronických onemocnění, nárůstu psychických obtíží, oslabení schopností zvládat nároky běžného života.

A jakým způsobem může projekt pomoci? Psychická podpora pro účastníky projektu je zaměřena na redukci stresu, únavy, vyčerpání, posílení imunitního systému a redukci negativního zdravotního dopadu celkové situace na jednotlivce. Projekt pomůže účastníkům znovu nabýt pocit kontroly, snížit psychické napětí a efektivně zvládnut následky dlouhodobého stresu.  Cílem a výsledným efektem je poskytnutí psychické podpory při hledání způsobů naplnění emocionálních, psychických, fyzických a sociálních potřeb v kontextu řešení následků pandemie a zvýšení schopnosti podpory a sebepodpory v krizových situacích a obdobích zvýšené zátěže.

Pro účastníky projektu jsou v rámci motivačního kurzu k dispozici nahrávky technik METODY MINDFULNESS. Účinky metody Mindfulness jsou zejména pozitivní zdravotní účinky, zlepšení pozornosti, paměti, komunikace, spokojenost ve vztazích, zlepšení schopnosti zvládání emocí, dokonalejší fungování mozku. Více o metodě so dozvíte ZDE.

Nejvyšší zájem ze strany účastníků je zaměřen na kurzy digitálních kompetencí a rekvalifikační kurzy Florista, Strážný a Účetnictví. Některé z rekvalifikačních kurzů probíhají v on-line prostředí. Jedná se o rekvalifikační kurz „Mzdové účetnictví se základy personalistiky“ a rekvalifikační kurz „Manažer projektu“.

Projekt nabízí PŘÍLEŽITOST zjistit o sobě více v SEBEROZVOJOVÝCH KURZECH a MOTIVAČNÍM KURZU. Účastníkům bude zajištěna BILANČNÍ DIAGNOSTIKA, vhodný REKVALIFIKAČNÍ KURZ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ zaměstnání či DOTOVANÉ MÍSTO.  Veškeré poplatky spojené kurzem, jako například cestovné ču zdravotní prohlídka, jsou účastníkům hrazeny.

Všechny aktivity projektu probíhají dle vývoje situace spojené s pandemií COVID 19, a to vždy za dodržení všech opatření a doporučení. Je kladen důraz na podporu a péči účastníků a absolvování jednotlivých aktivit. Další informace o projektu najdete  zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace