45. zasedání Řídicího výboru ITI OA

26.01.2021

Ve dnech 12. 1.– 20. 1. 2021 se konalo 45. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 9. písemným projednáním. 

Dne 12. 1. 2021 byl zahájen Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI OA formou písemného projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 20. 1. 2021 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 21 z 23 členů ŘV ITI.

Hlavním bodem programu písemného projednání byla Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2020, která obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. 

Dalším bodem byla změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 10, která spočívá v přesunu nedočerpaných finančních prostředků z roku 2020 k čerpání do roku 2021 u operačního programu IROP (ostatní operační programy změnu nevyžadují) a snížení alokace OP PIK.

Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech. Členové ŘV ITI OA schválili změny v integrovaných projektech jednomu projektu:

  • Inovace ve společnosti PRESSKAN systém, a.s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace