Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR

18.01.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo 8. prosince online konferenci, která představila podporu Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích letech. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představil společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti. Hlavní prostor dostaly chystané operační programy; pro úplnost MMR přizvalo k vystoupení i hosty připravující další evropské iniciativy a nástroje, jako je Národní plán obnovy nebo Modernizační fond.

Záznam z konference můžete shlédnout zde.  

Veškeré dotazy, které byly položeny v průběhu konference najdete zde

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace