44. zasedání Řídicího výboru ITI OA

11.12.2020

Dne 9. 12. 2020 se konalo 44. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace. Program jednání byl rozdělen do osmi bodů.

Po zahájení jednání a přivítání účastníků byli jmenováni noví zástupci do ŘV ITI OA.

Následně členové výboru schválili vyhlášení Výzvy č. 61 (MŠ IV) nositele ITI OA, která je koncipována jako kolová (22. 12. 2020–15. 2. 2021) s alokací 19 716 406 Kč z EFRR.

Dalším bodem programu byla prezentace informací ŘO IROP k převodům alokace.

Poté bylo představeno plnění Komunikačního plánu 2020 a návrh marketingových aktivit pro rok 2021, přičemž členové jednání předložený dokument schválili.

Na jednání byly také prezentovány aktuální informace o programech EU (React, ModFond) a operačních programech 2021+ včetně informací o přípravě nového programovacího období EU 2021+.

Závěrem členové schválili změnu  integrovaného projektu „Cyklistická stezka Litovel-Červenka-Uničov, k. ú. Litovel.

Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne 20. 1. 2020 ve 13 hodin.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace