42. zasedání Řídicího výboru ITI OA

09.10.2020

Ve dnech 30. 9.–8. 10. 2020 se konalo 42. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 7. písemným projednáním. 

Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 8. 10. 2020, 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 21 z 23 členů ŘV ITI.

Hlavními body programu písemného projednání byly vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev č. 56 (Služby infrastruktury II), č. 57 (Technologie II) a č. 59 (Terminály V) nositele ITI OA, informace k připravované Výzvě č. 61 (MŠ IV) nositele ITI OA a změny v integrovaných projektech.

Do Výzvy č. 56 Služby infrastruktury II bylo předloženo 5 projektových záměrů, přičemž jeden projektový záměr od administrace projektu odstoupil z důvodu časové náročnosti potřebné k vypracování požadovaných příloh projektu.

Do Výzvy č. 57 Technologie II bylo předloženo 5 projektových záměrů, avšak i v této výzvě došlo k odstoupení jednoho projektového záměru z rodinných důvodů. 

V rámci výzvy č. 59 Terminály V byl podán jeden projektový záměr.

Předložené informace k připravované výzvě č. 64 Mateřské školy IV se týkaly zveřejnění avíza výzvy č. 61 MŠ IV na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace. V rámci této výzvy dojde k zavedení nového kritéria pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou Strategií ITI OA.

Členové ŘV ITI OA také schválili změny v integrovaných projektech celkem pěti projektům. Změna se týkala projektů:

  • Rozšíření velmi přesné industriální optiky společnosti Meopta – optika, s.r.o.,
  • Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl,
  • II/366 Prostějov - přeložka silnice,
  • II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B,
  • Mateřská škola Přerov.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace