Spolupráce s Opolskou aglomerací pokračuje!

01.09.2020

Nositel ITI OA v první polovině roku 2020 úspěšně dokončil (ve spolupráci s ostatními projektovými partnery) realizaci česko-polského projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“. O aktivitách projektu, např. studijních cestách atd. jsme Vás v minulosti již informovali.

Výstupy projektu jsou dostupné na této internetové adrese:

https://aglomeracja-opolska.pl/razem-dla-rozwoju-aglomeracji/

Na webu naleznete informace ze studijních cest a stáží, zajímavé projekty realizované v obou aglomeracích, fotodokumentaci a celou řadu dalších zajímavých informací.

Projektoví partneři připravili projekt navazující, pod názvem „Společně pro rozvoj aglomerací 2020+“ (Agglomeration4Borderlands 202o+) a ze strany řídicího orgánu Interreg V-A Česká republika – Polsko byl schválen a bude finančně podpořen.

Aktivity projektu jsou podobné, jako v tom předešlém, jde především o jejich prohloubení. Významnou přidanou hodnotou projektu bude komparativní studie zaměřená na implementaci integrovaných nástrojů v Polsku a v České republice.

Realizace projektu již byla zahájena, nicméně první aktivity se kvůli epidemiologické situaci v obou zemích posunuly na pozdější dobu (např. studijní cesty).

První důležitou společnou akcí bude studijní cesta polských kolegů do Olomoucké aglomerace, která by měla proběhnout ve dnech 21.-23. 10. 2020.  Tématem studijní cesty bude tzv. METROPOLITNÍ SUMP.

Další informace k projektu můžete získat na sekretariátu ITI Olomoucké aglomerace, kontaktní email: [email protected]

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 "Překračujeme hranice".

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace