ROZHOVOR: Téměř 60 milionů korun na revitalizaci Národního domu v Prostějově

04.08.2020

Národní dům v Prostějově od slavného architekta Jana Kotěry prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala restaurování interiérů a střechy. Známá secesní památka se díky nástroji ITI Olomoucké aglomerace dočkala revitalizace, a to za téměř 60 milionů korun dotačních. Co zajímavého o památce prozradila Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla v Prostějově, se dočtete v rozhovoru.  

Jak dlouho trvala realizace projektu?

Realizace projektu byla rozložena do dvou kalendářních let, a to 2018 a 2019.

Byla omezena činnost Městského divadla v Prostějově, resp. provozovatele Národního domu?

Z pohledu provozovatele to znamenalo v roce 2018 a 2019 zkrátit sezónu a začátek nové sezóny posunout tak, aby zde vznikl prostor několika měsíců bez divadelního provozu. Končili jsme provoz vždy k 20. květnu a zahajovali 1. října a mohli tak po dobu více než čtyř měsíců uvolnit prostory divadla pro rozsáhlé opravy.

Probíhaly práce i mimo toto období?

Pochopitelně práce probíhaly mimo toto období, za provozu, ale s omezeními. Dvě po sobě jdoucí zkrácené sezóny byly velmi náročné, protože jsme v kratším čase museli stihnout realizovat všechna představení pro předplatitele a pro školní skupiny. Jako stagiona jsme závislí na termínech, které nám poskytují hostující soubory, a často nebylo snadné vhodné termíny vůbec najít.

Který rok byl na opravy náročnější?

Nejnáročnější byl rok 2019, protože probíhaly opravy v celém interiéru divadla - v divadelním sále, ve vestibulu, na jevišti a v zákulisí, v suterénu divadla. Opravy se dotkly také spolkových salonků v prvním patře nad restaurací. V budově Národního domu byla instalována nová elektronická požární signalizace, dům byl doslova provrtán stovkami drátů pro více než 300 čidel.

Rekonstruovaly se všechny místnosti nebo jen některé?

Můžeme říci, že v divadle nebyla jediná místnost, které by se oprava nějak nedotkla a kterou bychom nevystěhovali a neuklidili.

Byl v rámci projektu řešen také exteriér?

Ano, došlo na opravu střechy, fasády, kamenných a kovových ozdob, natírala se všechna okna. Zásadní opravy probíhaly na divadelní věži, celý dům byl sevřen lešením a často jsme řešili, kudy se vůbec do budovy dostaneme.

Dařilo se rekonstruovat dle stanového harmonogramu?

Neustálý všudypřítomný prach, častý hluk, spousta materiálu, nářadí na každém kroku, do toho občas déšť, který zatekl, kam neměl. Za Městské divadlo mohu říci, že realizace byla nesmírně náročná nejen rozsahem prací, ale zejména z hlediska nezbytného dodržení termínů. Na začátku sezóny v roce 2019 jsme doslova počítali dny a hodiny, které zbývaly do prvního představení.     

V čem je tato památka unikátní?

Národní dům v Prostějově je jedinou národní kulturní památkou v Prostějově. Architekt Jan Kotěra promyšleně skloubil různé funkce stavby: víceúčelový sál, salónky, restaurace a kavárnu. Proto zvolil dvoukřídlý objekt ve tvaru L s jasně oddělenými provozy. Stavba má jednotný ráz, prostorově je monumentální, ale současně intimní. Je významná i z hlediska vývoje divadelní architektury. Po dobu 30 let to byl jedinečný divadelní prostor v českých zemích.

Jaké materiály a motivy Jan Kotěra zvolil?

Výzdoba interiérů byla slohově čistá, secesní, nápaditá, vkusná. Byly zde použity ušlechtilé materiály – mramor, bronz, mosaz, štuk, zlacení skla, barevné vitráže, dřevo, textilie, tapety. Použité motivy vycházejí ze secesního pojetí a z hanáckého lidového umění. Návrhy na světla, nábytek, obložení, štuky, textilie i vitráže kreslil Kotěra vlastní rukou.

Přišli jste v průběhu revitalizace na něco zajímavého, „tajného“, co jste doposud nevěděli?

V rámci tohoto projektu byl učiněn další krok k návratu k původnímu stavu podle návrhů Jana Kotěry, a to obnovením otvorů na vitráž v divadelním sále a ve vestibulu divadla. Na obou místech po vybourání zdiva byly nalezeny původní železné rámy, pochopitelně bez skleněných výplní. Mohli jsme tak být svědky toho, jak denní světlo, které se dostalo do divadelního sálu a do vestibulu, dokáže prostor proměnit a vytvořit zde zcela jinou atmosféru.

K jakému účelu má sloužit Národní dům?

Národní dům stále slouží tomu účelu, pro který byl postaven. Dalo by se říci, že je pro veřejnost otevřen od rána do večera, v některých dnech zde souběžně probíhají akce v restauraci, v divadle i ve spolkové části. 

Co vše nabízí Městské divadlo?

Pořádá divadelní představení, koncerty, výstavy, navíc svěřené prostory pronajímá různým subjektům, spolkům a firmám, pro vzdělávací, společenské a jiné akce. Kdybychom měli počet všech akcí v divadle, bez ohledu na jejich rozsah pouze mechanicky spočítat, blížili bychom se počtu až 300 akcí za rok.

Zvýšila se revitalizací atraktivita města?

Národní dům byl už dříve častým cílem turistů, zajímajících se o architekturu. Opravený Národní dům je nepřehlédnutelný, určitě atraktivitu města zvýšil.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace