40. zasedání Řídicího výboru ITI OA

20.07.2020

Ve dnech 9. 7.–17. 7. 2020 se konalo 40. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 6. písemným projednáním. 

Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 17. 7. 2020 24:00 hod. Ve stanoveném termínu hlasovalo 15 z 19 členů ŘV ITI.

Programem písemného projednání bylo představení a následné schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 1. pololetí 2020 a schválení Změn v integrovaných projektech zakládající změnu Vyjádření ŘV ITI.

Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie ITI a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel ITI OA ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny integrované strategie.

Členové ŘV ITI OA také schválili změny v integrovaných projektech celkem pěti projektům. Změna se týkala projektů:

  • Lepší start,
  • Nikdy není pozdě,
  • Mateřská škola Přerov,
  • Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava a
  • EFAS Season One.

Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne prezenčně dne 26. 8. 2020 ve 13 hodin.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace