Přes 400 mil. Kč na revitalizaci památek v olomoucké aglomeraci

08.07.2020

Sedm památek v olomoucké aglomeraci prochází díky financím z evropských fondů a naplňováním strategie Integrovaných teritoriálních investic (ITI) obnovou. „Uchování a rozvoj kulturního dědictví jsme si v naší strategii ITI vytyčili jako jednu z priorit. Díky tomu se nám podařilo v programovém období 2014–2020 získat částku 437,5 milionů korun na restaurování a opravy národních kulturních památek v regionu,“ uvedl Matouš Pelikán, náměstek primátora statutárního města Olomouce odpovědný za přípravu a realizaci programu ITI.

Revitalizací prošly mimo jiné památky Kaple sv. Anny v Olomouci a Národní dům Prostějov

Kaple sv. Anny

Původně gotická kaple prošla několika přestavbami a dnes tvoří jeden ze stavebních skvostů bývalého sídelního hradu v Olomouci. Jedná se o jednolodní stavbu, která se nachází v těsné blízkosti severozápadního nároží katedrály sv. Václava. „Cílem projektu je zpřístupnění kaple veřejnosti jako součásti NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem a rozšíření nabídky turistické atraktivity a vytvoření ucelené komplexní prohlídky společně s katedrálou,“ uvedla Dominika Doláková, projektová manažerka projektu.

Národní kulturní památka Olomouckého hradu je situována na Václavském návrší, v historickém centru města Olomouce. Celkové náklady revitalizace Kaple sv. Anny jsou vyčísleny na téměř 13 milionů korun, z toho necelých 11 milionů korun tvoří příspěvek EU.

„Díky realizaci projektu byla otevřena krypta a památkáři při průzkumu našli pohřbeny tři biskupy.  To nikdo z nás nečekal,“ dodává Dominika Doláková.

Komentované prohlídky kaple společně s katedrálou by měly začít začátkem prázdnin. Prozatím si návštěvníci mohou kapli prohlédnout skrze prosklené průčelí kaple, a to denně od 8 do 18 hodin.

Národní dům Prostějov

Známá secesní památka od slavného architekta Jana Kotěry prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala  restaurování interiérů a střechy. „Projektové práce byly zahájeny v roce 2015 s hlavním objemem stavebních prací v průběhu roku 2018 a 2019, kdy byla realizace stavebních prací na koci loňského roku dokončena“, uvedl Vlastimil Kupka. Revitalizace památky byla vyčíslena na více než 70 milionů korun, přičemž poskytnutá dotace představuje 59 milionů korun.

V minulosti byly v Národním domě provedeny mnohé zásahy, které nerespektovaly architektonické představy arch. Kotěry, dle jehož návrhů byl Národní dům vystaven. Jednalo se zejména o zásahy v období 2. světové války, kdy byly záměrně potlačovány slovanské prvky, a zásahy v období komunismu. Přestože Město Prostějov, jako vlastník této národní kulturní památky, dlouhodobě pečuje o Národní dům a vynakládá nemalé finanční prostředky na dílčí postupné opravy, bylo nezbytné provést rozsáhlou obnovu Národního domu tak, aby byly zmiňované necitelné zásahy odstraněny a Národnímu domu byl navrácen jeho historicky hodnotný původní stav.

V Národním domě může veřejnost navštívit mimo jiné Městské divadlo v Prostějově, které si aktuálně pro milovníky nevšedních zážitků připravilo netradiční prohlídku divadla. Lidé se tak mohou každé úterý a čtvrtek v 17 hodin ocitnout v záři reflektorů a přiblížit oko ke škvíře v kulisách na jevišti.

Kulturní památku si můžete prohlédnout také ihned z pohodlí domova, a to prostřednictvím virtuální prohlídky na divadlo.prostejov.cz.

„Věřím, že revitalizované památky v olomoucké aglomeraci se díky financím z EU stanou více atraktivními, lidé budou obdivovat jejich krásu a přilákají k návštěvě nejen zahraniční turisty, ale také místní občany, kteří uvidí památky v nové, opravené podobě,“ dodává Matouš Pelikán.

 

 

 

 

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace