Pořiďte si nové technologie

08.07.2020

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces  a stát se tak konkurenceschopnější na trhu? Zapojte se do výzvy Technologie, která končí již 31. 8. 2020!

V rámci výzvy Technologie mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč.

Jaké jsou náležitosti výzvy?

  • Způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např.: stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence, HW a SW vybavení).
  • Podmínkou pro získání dotace je propojení pořizované technologie se stávajícím nebo nově pořizovaným podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a také předložení plánu dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím nových technologických zařízení a vybavení. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu.
  • Součástí žádosti je vyplněný pracovní formulář, dle kterého žadatel vyhodnotí současný a plánovaný stav digitální úrovně včetně zdůvodňujícího komentáře a jehož výstupem bude bodové stanovení současné úrovně ve výši min. 13 bodů a pokroku v oblasti digitální transformace ve výši min. 24 bodů.

Podmínky výzvy Technologie nositele ITI Olomoucké aglomerace včetně jejích příloh najdete zde.

Proč žádat o dotaci přes nástroj ITI?

Projekty předložené do výzev integrovaného nástroje ITI soutěží jen s projekty v rámci Olomoucké aglomerace (mapa ZDE), na rozdíl od projektů hlásících se do individuálních výzev. V průběhu celého procesu Vás bude provázet tematický koordinátor a prostřednictvím konzultací, na kterých se účastní i hodnotitel „vychytáme“ většinu nejčastějších chyb v žádostech. Máte tedy větší šanci na úspěch.

Předložte projektový záměr do 31. 8. 2020

V případě zájmu o výzvu vyplňte formulář (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/) či neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů:

Ing. Lucie Hartenbergerová
Mobil: +420 731 695 498
[email protected]
 
Bc. Ondřej Lakomý
mobil: +420 721 740 460
[email protected]

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace