39. zasedání Řídicího výboru ITI OA

29.06.2020

Dne 24. 6. 2020 se uskutečnilo 39. Jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“). Program jednání byl rozdělen do dvou hlavních bodů, jakožto Příprava na nové programovací období a Změny v integrovaných projektech.

V rámci prvního bodu programu představili zástupci nositele ITI Olomoucké aglomerace členům výboru aktuální informace týkající se nového programovacího období. Tématem byly například klíčové informace k jednotlivým operačním programům, budoucí struktura integrované strategie, definice integrovaných řešení a jejich příklady.

Následně tematičtí koordinátoři prezentovali změny v integrovaných projektech, jež byly členy řídicího výboru schváleny. Jednalo se o projekty:

  • Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ
  • ZŠ Holečkova - odborné učebny
  • ZŠ Slavonín - přístavba odborných učeben
  • 2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont
  • Tramvajová trať 8. Května
  • Modernizace ZŠ Klenovice na Hané jako podpora klíčových kompetencí
  • OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví
  • Smíšená stezka ul. Olomoucká – II. ETAPA
  • II/366 Prostějov – přeložka silnice
  • Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl

Další jednání ŘV se uskuteční formou per rollam ve dnech 9. 7.-17. 7. 2020.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace