Průzkum vlivu pandemie koronaviru a související ekonomické situace na realizace projektů OP PIK

04.06.2020

Ovlivňuje současná ekonomická situace vaše podané a realizované projekty nebo na vaše projekty pandemie koronaviru neměla žádné dopady? Vyplňte krátký dotazník v rámci realizaci dotačních projektů OP PIK.

Vaše odpověď pomůže k lepšímu finančnímu plánování operačního programu a díky tomu k nabídce dalších výzev určených pro podporu podnikání.

Připravte si prosím registrační číslo Vašeho projektu ve formátu dle MS2014+ například: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000000.

Správné vyplnění čísla projektu je důležité pro vyhodnocení tohoto průzkumu.

Dotazník můžete vyplnit ZDE

Převzato z newsletteru Agentury pro podnikání a inovace. 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace